Брой 101 (2107), 29-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Онлайн партньорска среща по проект ERIAS


Представители на български търговско-промишлени палати – БТПП, Хасковска ТПП и Старозагорска ТПП, взеха участие в партньорска среща по проект ERIAS, проведена в електронна среда тази седмица. Основна цел на срещата бе обсъждане на изпълненото до момента и бъдещите дейности по проекта, насочени към осигуряване на подкрепа при интеграцията на бежанци и хора от трети страни на европейския пазар на труда.

Бен Бътърс, зам.-изпълнителен директор на Европалати - организацията, която обединява търговските палати в този проект, сподели, че мигрантите са важен елемент от уравнението на пазара на труда, особено в настоящите времена на предизвикателства, когато общата безработица расте заради генерираната от COVID-19  икономическа криза. Проект ERIAS допринася за предаването на нови умения за мигрантите, генериране на заетост и мотивирането им да станат предприемачи.

Европалати и европейските социални партньори са в постоянен диалог с Европейската комисия, по сила на общо споразумение от 2017 г. за насърчаване на икономическата интеграция на мигрантите и хората от трети страни, каза още Бътърс.

Партньорите по проекта от Белгия, България, Гърция, Испания, Италия и Франция споделиха своите постижения, сред които: разработен Integration check-list, проведени поредица от семинари за работодатели и хора от трети страни на теми заетост, наемане на чужденци, придобиване на умения и други.

Експертите от търговско-промишлените палати събират и успешни примери за трудова интеграция на хора от трети страни.

БТПП и регионалните търговско-промишлени палати в Стара Загора и Хасково се включиха в голяма част от тези дейности. Повече информация ще намерите на www.erias.org.

Проектът ERIAS дори участва с ангажимент, представен на първия Международен форум за бежанците, състоял се в Женева през декември 2019 г., който гласи:  Мрежата от търговско-промишлени палати в Европа, под координацията на ЕВРОПАЛАТИ, се ангажира да допринесе за икономическата интеграция на бежанците чрез своята програма за действие, озаглавена "Европейска схема за интеграция на бежанците"- ERIAS.

Ангажиментът касае предоставяне на подкрепа, насочена към хора от трети страни за първоначална оценка на уменията, избор на подходящ курс за професионална квалификация, идентифициране на възможностите за обучение/работа, намиране на работодател и/или оказване на съдействие при създаване на собствена фирма. На компаниите в партньорските страни ще се предлагат съдействие и насоки за наемане на хора от трети страни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на АОБР в подкрепа на настоящата данъчна система в България
Предпоставка за стабилност и предвидимост на бизнес средата Още
Цветан Симеонов поздрави Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите по повод професионалния им празник
Инфраструктурните проекти са сред бъдещите сфери на сътрудничество между България и Япония
Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския съвет при БТПП Още
Покана за участие във виртуални бизнес срещи в рамките на Technology & Business Cooperation Days 2020 (HANNOVER MESSE)
13-16 юли 2020 Още
Онлайн партньорска среща по проект ERIAS
Споделяне на опит и добри практики за трудова интеграция на хора от трети страни Още
GS1 в здравеопазването отбелязва 15 години от създаването си
Стандартни решения за проследимост на лекарствата и уникална идентификация на медицински изделия (UDI) Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Отличиха най-добрите компании в застрахователния сектор у нас за 2019 година
Определени са от експертно жури в 6 категории Още
Изменя се списъкът на държавите с пазарен риск по Закона за експортното застраховане
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет на Европейския съюз за възстановяване
Механизъм за възстановяване и устойчивост; подсилване на Механизма за справедлив преход Още
Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция „China-CEEC SME Work and Production Resumption Information Exchange Conference”, 16.06.2020 г.