Брой 101 (2107), 29-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бюджет на Европейския съюз за възстановяване


Механизъм за възстановяване и устойчивост

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., централният елемент на плана за възстановяване ще бъде нов Механизъм за възстановяване и устойчивост. Той ще предоставя финансова подкрепа за инвестиции и реформи, които са от съществено значение за трайното възстановяване, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС.

Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.

Повече информация ще намерите в прикачения документ с въпроси и отговори относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Подсилване на Механизма за справедлив преход

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., в новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия иска да подсили Механизма за справедлив преход като част от своя механизъм за реагиране при кризи. 

Комисията предлага укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата и да се гарантира справедливост на прехода в най-уязвимите региони. 

Повече информация ще намерите в прикачения документ с въпроси и отговори.

 

REACT-EU, политиката на сближаване за периода след 2020 г. и Европейския социален фонд+

Както беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 27 май 2020 г., Комисията предлага нова инициатива REACT-ЕU за увеличаване на подкрепата за сближаване за държавите членки, за да станат техните икономики по-устойчиви на етапа на възстановяване от кризата. В рамките на REACT-EU се предлага увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаване, които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки. 

Освен незабавните ответни действия свързани с кризата, политиката на сближаване ще бъде от решаващо значение за гарантиране на балансирано възстановяване в дългосрочен план, като се избягват асиметриите и различията в растежа между държавите членки и вътре в тях. Поради това Комисията коригира също така предложенията си за бъдещите програми в областта на политиката на сближаване и социалната политика, за да даде дори по-силна подкрепа за инвестициите за възстановяване, напр. в устойчивост на националните системи за здравеопазване, в сектори като туризма и културата, в подкрепа на малките и средните предприятия, мерките за младежка заетост, образованието и уменията, както и мерки за борба с детската бедност.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на АОБР в подкрепа на настоящата данъчна система в България
Предпоставка за стабилност и предвидимост на бизнес средата Още
Цветан Симеонов поздрави Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите по повод професионалния им празник
Инфраструктурните проекти са сред бъдещите сфери на сътрудничество между България и Япония
Георги Стоев, заместник-председател на Българо-японския съвет при БТПП Още
Покана за участие във виртуални бизнес срещи в рамките на Technology & Business Cooperation Days 2020 (HANNOVER MESSE)
13-16 юли 2020 Още
Онлайн партньорска среща по проект ERIAS
Споделяне на опит и добри практики за трудова интеграция на хора от трети страни Още
GS1 в здравеопазването отбелязва 15 години от създаването си
Стандартни решения за проследимост на лекарствата и уникална идентификация на медицински изделия (UDI) Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Отличиха най-добрите компании в застрахователния сектор у нас за 2019 година
Определени са от експертно жури в 6 категории Още
Изменя се списъкът на държавите с пазарен риск по Закона за експортното застраховане
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бюджет на Европейския съюз за възстановяване
Механизъм за възстановяване и устойчивост; подсилване на Механизма за справедлив преход Още
Европейската комисия предлага съвместно с Европейската инвестиционна банка механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в подкрепа на екологичните инвестиции
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн конференция „China-CEEC SME Work and Production Resumption Information Exchange Conference”, 16.06.2020 г.