Брой 157 (1915), 16-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

База данни с устойчиви онлайн продукти за ползване от бизнеса


Възползвайте се от безплатни онлайн платформи и приложения !

Българската търговско-промишлена палата участва активно в изпълнение на редица проекти, финансирани по линия на европейските фондове. Всеки един от тях е насочен към различен сектор и цели създаване на устойчиви в дългосрочен аспект продукти/ онлайн платформи, които да бъдат ползвани от фирмите и да ги подпомагат в бизнес дейностите им. В усилията си да разшири използваемостта на продуктите, реализирани с участието на БТПП и организациите от нейната система, бе направен преглед на всички проекти  и бе изготвена база данни с актуални онлайн платформи/продукти, които са  на разположение на заинтересованите фирми. Специално структурираната информация вече е изпратена на нашите преки членове за запознаване с възможностите за ползване.

Базата данни обхваща различни сфери и тип продукти като онлайн курс за зелени обществени поръчки; платформа и виртуален пазар за обмен на продукти; курсове за жени предприемачи и бизнес ангели; платформа за разрешаване на търговски спорове чрез медиация; платформа с база данни за международно бизнес, проектно и технологично партньорство; инструменти за онлайн самооценка; курсове за предприемачество и бизнес мениджмънт; инструменти за превантивна диагностика и избягване на ликвидация на фирмите; виртуална лаборатория за еко-иновации; уеб туристическа платформа и др.

При интерес, моля да се обърнете към: Кремена Гайдарова projects4@bcci.bg, дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на потенциални области за развитие на сътрудничеството с Република Корея
Във връзка с предстоящото заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество на 11 септември в Сеул Още
База данни с устойчиви онлайн продукти за ползване от бизнеса
Възползвайте се от безплатни онлайн платформи и приложения Още
С БГ Баркод - още по-близо до потребителя
„Болярка ВТ“ АД с най-много продукти за седмицата 5-9 август 2019г . Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн обучението за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив, партньор по проект SHAREEN Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални данни за търговския обмен между ЕС и Канада
СТИВ – Канада Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в ЕС (евротарифите)
Със срок до 8 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Индия
За изграждане и поддръжка на вентилационната система на шест големи индийски летища Още