Брой 157 (1915), 16-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в ЕС (евротарифите)


На 26 юли 2019 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в Европейския съюз (ЕС) (евротарифите).

Целта на общественото допитване е да се потърси мнението на заинтересованите страни относно аспектите на политиката и изпълнението във връзка с евротарифите, за да се гарантира последователно, предвидимо, ефикасно и прозрачно изпълнение.

Европейската комисия очаква в консултацията да се включат с приноси и да дадат своите становища доставчиците на електронни съобщителни услуги, включително браншовите сдружения и асоциации, националните регулаторни органи (НРО), включително ОЕРЕС, правителствата и други компетентни органи, сдружения на потребителите, гражданите, включително организации на гражданското общество, консултантски дружества, мозъчни тръстове и академичните среди.

Допълнителна информация относно стартиралата консултация е предоставена на следния уеб адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_bg

Въпросникът може да бъде попълнен онлайн на следния уеб адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eurorates_public_consultation_2019?surveylanguage=bg

Ако не можете да попълните онлайн въпросника, можете да пишете на електронен адрес: Agustin.DIAZ-PINES@ec.europa.eu

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате Вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

От съображения за прозрачност, желателно е организациите и предприятията, които участват в обществената консултация да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Когато провежда обществени консултации, се придържа към политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС въз основа на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. 

Консултацията е със срок до 08 ноември 2019 г. (полунощ, брюкселско време).

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на потенциални области за развитие на сътрудничеството с Република Корея
Във връзка с предстоящото заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество на 11 септември в Сеул Още
База данни с устойчиви онлайн продукти за ползване от бизнеса
Възползвайте се от безплатни онлайн платформи и приложения Още
С БГ Баркод - още по-близо до потребителя
„Болярка ВТ“ АД с най-много продукти за седмицата 5-9 август 2019г . Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн обучението за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив, партньор по проект SHAREEN Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални данни за търговския обмен между ЕС и Канада
СТИВ – Канада Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в ЕС (евротарифите)
Със срок до 8 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Индия
За изграждане и поддръжка на вентилационната система на шест големи индийски летища Още