Брой 157 (1915), 16-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Онлайн обучението за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика


Като партньор по проект „SHAREEN - Възможности, които предоставя споделената икономика на Европейските предприемачи“, финансиран по програма COSME на Европейската Комисия, Търговско-промишлена камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network, отправя покана участие в проекта.

Основна цел на проект SHAREEN е да се идентифицират и популяризират онлайн платформи за споделена икономика, да се обучат и напътстват фирми и инициативи с интерес в тази сфера, както и други заинтересовани участници, да се изградят общи мрежи по интереси и да се обмени опит между предприемачи от партньорските държави.

В тази връзка бе разработено онлайн обучение за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика, което е безплатно и се планира да е отворено до края на м.август.

Работен език: английски. Повече информация за самото обучение е публикувана на сайта на проекта: https://www.shareen.eu/online-training/general-information

В случай, че имате интерес да се включите в онлайн обучението по проект SHAREEN, моля последвайте изброените по-долу стъпки:

Първа стъпка: регистрация на следния линк https://bit.ly/2X0b3Pg

Втора стъпка: достъп до обучителната платформа

След одобрение на Вашата регистрация от страна на координатора на проекта, учасникът получава автоматичен мейл с парола за достъп до модула.

Трета стъпка: стартиране на учебните модули и попълване на въпросниците към тях

По темата са разработени 3 учебни модула на английски език, като след всеки един от тях следва онлайн въпросник, който участникът е нужно надлежно да попълни, за да премине към следващия.

На база на получените резултати от успешно преминатото обучение, екипът на Камарата ще селектира общо 5 български фирми или инициативи, които са показали желание и капацитет за развитие в областта на споделената икономика.

На тях ще им бъде предложен безплатен пакет от консултации и менторство с цел да доразвият своята платформа или идея, а в резултат на това една от тях ще бъде поканена на заключителната конференция в Рим, Италия, през ноември 2019 г. с осигурен безплатен транспорт и настаняване.

Предвидени са и допълнителни бонуси за тези участници, които успешно преминат обучението.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на потенциални области за развитие на сътрудничеството с Република Корея
Във връзка с предстоящото заседание на Българо-корейския комитет за икономическо сътрудничество на 11 септември в Сеул Още
База данни с устойчиви онлайн продукти за ползване от бизнеса
Възползвайте се от безплатни онлайн платформи и приложения Още
С БГ Баркод - още по-близо до потребителя
„Болярка ВТ“ АД с най-много продукти за седмицата 5-9 август 2019г . Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн обучението за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика
Покана от Търговско-промишлена камара – Пловдив, партньор по проект SHAREEN Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални данни за търговския обмен между ЕС и Канада
СТИВ – Канада Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия стартира обществена консултация за цените за терминиране на гласови повиквания в ЕС (евротарифите)
Със срок до 8 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
Международен търг в Индия
За изграждане и поддръжка на вентилационната система на шест големи индийски летища Още