Брой 111 (1375), 14-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение за кандидатстване по процедура ”Разработване на продуктови и производствени иновации” по ОПИК

В БТПП се проведе обучение относно възможностите за финансиране на проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”, попадаща в приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ (ПО 1). Повече от 40 представители на фирми и организации взеха участие в събитието и научиха повече за процедурата, която се очаква да бъде официално отворена за кандидатстване до няколко дни.

Калин Маринов, зам. главен директор на ГД “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, запозна участниците със структурата и целите на оперативната програма. Той подчерта, че подкрепа чрез безвъзмездната помощ по тази ос ще се предоставя за инвестиции, попадащи изключително в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Специално внимание бе обърнато на основните подобрения спрямо предходните две процедури в рамките на ПО 1. Общият бюджет за тази процедура е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие. Г-н Маринов направи подробен преглед на критериите за подбор на операции. Разяснявайки условията, на които трябва да отговарят допустимите кандидати и партньори, той подчерта, че за да се насърчи сътрудничеството между наука и бизнес, в рамките на тази процедура е допустимо и партньорство с научна организация. Изброени бяха и промените в условията, направени вследствие на получени коментари от членовете на Комитетa за наблюдение.

Събитието продължи с презентация на Ваня Бучова и Ана Шаркова, съответно мениджър и експерт по Европейски фондове в УниКредит Булбанк АД. Те са част от специализиран екип на банката, посветен на продуктите и услугите на фондовете на ЕС. Банката има сключен договор с Европейския инвестиционен фонд и с Националния гаранционен фонд за предоставяне на средства на бизнеса при облекчени условия. В рамките на тези споразумения са предвидени повече от 320 млн. евро за финансиране, които трябва да достигнат до фирмите. Участниците бяха запознати и с възможностите за кредит за съфинансиране на проекти по програми на ЕС. Експертите подчертаха, че в момента условията за кредитиране са изключително изгодни, поради ниските лихви, както и допълнителните облекчения по линия на фондовете.

В третата част на обучението Димитър Манов, управител на консултантска фирма „Сибола“, даде информация на участниците относно подготовката на проектното предложение и спецификите на процедурата. Той акцентира върху най-важните елементи и трудностите, които кандидатите могат да срещнат при разработване на предложенията. Направен беше и преглед на особеностите на документите за кандидатстване. Голямо внимание беше отделено на групите критерии за оценка на проектните предложения, като въз основа на дългогодишния си опит г-н Манов даде конкретни съвети на присъстващите в залата. Той отговори и на многобройните запитвания от страна на участниците.

За да получавате информация за бъдещи събития на EEN, харесайте съответната страница  във Facebook: https://www.facebook.com/eenbulgaria/

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Към МОН ще функционира Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса
При предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса на всеки учител, предлага БТПП Още
БТПП участва в Международния финансов форум „Иновации“
Да бъдат създадени равни условия за финансовите услуги в ЕС, независимо дали ги предлага традиционна банка или технологичен стартъп – основно послание на форума Още
Обучение за кандидатстване по процедура ”Разработване на продуктови и производствени иновации” по ОПИК
Очаква се процедурата да бъде официално отворена до няколко дни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален конгрес по теоретична и приложна механика с международно участие
6-10 септември 2017 г. в Института по механика при БАН Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация през май 0.3%
Годишната инфлация е 2.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България и Румъния ще си сътрудничат в данъчния контрол на е-търговията и трансграничните измами
Дигиталният обмен на информация води до все по-добри фискални резултати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Емисии на парникови газове: ЕП гласува амбициозни планове
Сега те трябва да се преведат на ниво държави Още