Брой 111 (1375), 14-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Емисии на парникови газове: ЕП гласува амбициозни планове


Европейският парламент гласува днес,  14 юни, регламент, определящ националния принос за постигане на поетите от ЕС ангажименти в Споразумението за климата от Париж.

Законодателният акт, известен като "регламент за поделянето на усилията", е сред основните инструменти на ЕС в политиката за климата. Той засяга емисии от сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от европейската схема за търговия с емисии. Задачата е да се разпредели общата цел на ЕС за намаление на емисиите в тези сектори с 30% (в сравнение с нивото от 2005 г.) до 2030 г. между държавите-членки, като се въведат обвързващи национални цели.  

Депутатите искат да се осигури по-добра подкрепа на страните в ЕС с по-ниски доходи и на фермери, които адаптират дейността си към целите за намаляване на парниковите газове.

При представянето на 13 юни на доклада на ЕП, подготвен от Гербен-Ян Гербранди (АЛДЕ, Холандия), Катрин Биърдър (АЛДЕ, Великобритания) заяви: „Този закон превежда Споразумението от Париж в конкретни действия на страните-членки на ЕС“.

Г-жа Биърдър коментира също така решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли страната от поетите в Париж договорености: „С или без Тръмп действията по отношение на климата и зелените инвестиции съгласно Споразумението от Париж трябва да продължат напред“, каза тя.

Какво прави Европа за намаляване на емисиите

Европа е сред регионите в света, които са най-силно ангажирани в предотвратяването на опасните климатични изменения. През октомври 2014 г. държавните ръководители в ЕС приеха рамка за климата и енергетиката, с която се обвързаха да намалят до 2030 г. емисиите на територията на ЕС с поне 40% спрямо нивата от 1990 г.

Всички сектори на икономиката следва да допринесат за реализирането на тази цел. Някои сектори като промишлеността и енергетиката участват в европейската схема за покупко-продажба на разрешителни за емисии. В тези сектори са предвидени намаления на емисиите с 43% до 2030 г. С настоящето законодателство се конкретизират плановете за 30% намаление на емисиите в секторите извън схемата за търговия.

Тези цели са също така част от ангажимента на ЕС, залегнал в Споразумението от Париж.

НОВИНИ ОТ БТПП
Към МОН ще функционира Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса
При предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса на всеки учител, предлага БТПП Още
БТПП участва в Международния финансов форум „Иновации“
Да бъдат създадени равни условия за финансовите услуги в ЕС, независимо дали ги предлага традиционна банка или технологичен стартъп – основно послание на форума Още
Обучение за кандидатстване по процедура ”Разработване на продуктови и производствени иновации” по ОПИК
Очаква се процедурата да бъде официално отворена до няколко дни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален конгрес по теоретична и приложна механика с международно участие
6-10 септември 2017 г. в Института по механика при БАН Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация през май 0.3%
Годишната инфлация е 2.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България и Румъния ще си сътрудничат в данъчния контрол на е-търговията и трансграничните измами
Дигиталният обмен на информация води до все по-добри фискални резултати Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Емисии на парникови газове: ЕП гласува амбициозни планове
Сега те трябва да се преведат на ниво държави Още