Брой 114 (874), 17-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на OЧИС


БТПП взе участие в 51-та среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (OЧИС) в Кишинев, Молдова.

Събитието бе официално открито от председателстващия Бизнес съвета за първата половина на 2015 г. Валериу Лазар, председател на Търговско-промишлената палата на Молдова. Той заедно с главния секретар Маммад Зулфугаров изнесоха доклад за дейността на Съвета.

Дискутирани бяха възможностите за търговия и инвестиции в Черноморския регион.

В края на заседанието председателството на Бизнес съвета за второто полугодие на 2015 г. бе предадено на Румънската търговско-промишлена палата. Представен бе план за действие и приоритети на Съвета за новия период.

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва откриха българско-португалски бизнес форум в София
Подписаха се документи за сътрудничество – знак за традиционно приятелство и ясна прагматичност Още
Приключи 104-та Международна конференция на труда
Одобрен е доклад с основни мерки в подкрепа на МСП – двигател на устойчивия икономически растеж Още
БТПП участва в среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на OЧИС
Дискутирани бяха възможностите за търговия и инвестиции в Черноморския регион Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси
В националното законодателство ще се въведат разпоредби, регламентиращи осъществяване на задължителен автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Въвежда се дуалното обучение в Закона за насърчаване на заетостта
Предвижда се за дуалното обучение на безработни лица без квалификация да се предоставят суми на работодатели .... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Предвиждат се механизми, насочени към ефективна съдебна защита за бенефициентите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия за посещение на специализирано международно изложение ТЕХНОДРЕВ 2015 за дървопреработване
29.09–03.10.2015 г., гр. Санкт Петербург, Русия Още