Брой 114 (874), 17-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

17.06.15.01 ГЕРМАНИЯ
Предприятие, локализирано в Германия, търси производители на вино в Южна Европа, които предлагат използвани винени бъчви. Немската фирма произвежда дървени мебели и търси използвани бъчви от типа „барик“, за да ги преработи в шкафове, маси и столове.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.02 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, специализирана в производството и обработването на продукти от термопластика, използвани в хранително вкусовата промишленост, предлага своите продукти на търговски представители и дистрибутори от Германия, България и Хърватия. Фирмата се интересува от съвместно предприятие.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.03 ИСПАНИЯ
Испанска фирма, специализирана в разпространяването на ветеринарни лекарства и хранителни добавки за животни, предлага своите продукти на търговски представители и дистрибутори от България, Латвия, Румъния, Турция, Мексико, Израел, Чили, Литва, Словения, Словакия и Кипър.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.04 ГЕРМАНИЯ
МСП от Германия търси доставчик на дърва за огрев от Източна Европа. Немската фирма предлага продукти от дърво на своите клиенти и иска да разшири продуктовото си портфолио, предлагайки дърва за огрев. За целта се търси дългосрочно партньорство чрез сключването на споразумение за доставки. Главните предимства на фирмата са: дългосрочен опит в обработката на дървесина, гъвкавост и задълбочени познания за индустрията, свързана с дървообработката.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.05 ТУРЦИЯ
Турско МСП, специализирано в разработка на софтуер за мениджмънт на хотели и болници, предлага сливане/обмяна на дялове или продажба на цяла компания/ части от нея. Софтуерните системи, създадени от компанията, включват всички модули, нужни за управлението на хотел или болница. Търсят се компании в ИКТ сектора.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.06 ИСПАНИЯ
Испанска компания, специализирала в съсдаването на корпоративна идентичност чрез графичен дизайн, брандинг, пакетиране, директен маркетинг, уеб дизайн и интериорен дизайн, предлага своите услуги, познания и опит на партньори от Европейския съюз, които са заинтересувани от установяването на съвместно предприятие или споразумение за партньорство.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.07 ШОТЛАНДИЯ
Шотландска компания, активна в разработването на задържащи топлина батерии, е развила и патентовала уникална система, която използва излишното електричество от соларните фотоволтаични системи и я складира. В последствие топлината може да бъде използвана за заграяване на вода. Компанията търси производители на фотоволтаици, монтажници или доставчици на енергийни системи, с цел слючване на споразумение за техническа помощ.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.08 ГЕРМАНИЯ
МСП от Германия с многогодишен опит произвежда вакуумирани чаши и други продукти, направени от пластмаса и каучук. Фирмата също подкрепя партньори от зараждането на идеята до завършването на продукта. Предприятието произвежда още превключватели, бутони и конектори. Компанията предлага своя капацитет на производство на пластмасови и гумени части на производители от целия Европейския съюз.
Валидна до: 17/06/2016

17.06.15.09 ГЕРМАНИЯ
Фирма от Германия, предлага екологична система за повторно използване на изгубена електрическа енергия в пекарните, с цел спестяване на електроенергия. Тази екологична система позволява да бъде прилагана и в други области на индустрията. Фирмата се интересува от споразумение за техническо помощ с партньори от химическата индустрия за съвместно развитие и тестване на нови приложения на тази технология.
Валидна до: 17/06/2016

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва откриха българско-португалски бизнес форум в София
Подписаха се документи за сътрудничество – знак за традиционно приятелство и ясна прагматичност Още
Приключи 104-та Международна конференция на труда
Одобрен е доклад с основни мерки в подкрепа на МСП – двигател на устойчивия икономически растеж Още
БТПП участва в среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на OЧИС
Дискутирани бяха възможностите за търговия и инвестиции в Черноморския регион Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси
В националното законодателство ще се въведат разпоредби, регламентиращи осъществяване на задължителен автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Въвежда се дуалното обучение в Закона за насърчаване на заетостта
Предвижда се за дуалното обучение на безработни лица без квалификация да се предоставят суми на работодатели .... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Предвиждат се механизми, насочени към ефективна съдебна защита за бенефициентите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия за посещение на специализирано международно изложение ТЕХНОДРЕВ 2015 за дървопреработване
29.09–03.10.2015 г., гр. Санкт Петербург, Русия Още