Брой 114 (874), 17-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси


Правителството одобри Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, открита за подписване през януари 1988 г., и Протокола за изменението й, открит за подписване през май 2010 г.

До 31 декември 2015 г. България трябва да въведе в националното си законодателство разпоредби, регламентиращи осъществяване на задължителен автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели, в съответствие с Директива 2014/107/ЕС за изменение на Директива 2011/16/ЕС за административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Основата за въвеждане на такъв задължителен автоматичен обмен на информация е Общият стандарт за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (Стандартът CRS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той е основата на подготвеното от ОИСР Многостранно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните органи – MCAA.

Присъединяването на България към многостранната Конвенция, което ще се осъществи след ратификацията й от Народното събрание, е изискване преди присъединяването впоследствие към МСАА, респективно – прилагането от страна на България на Стандарта CRS. В Европейския съюз България е единствената държава-членка, която не се е присъединила към Конвенцията.

Влизането в сила на двата многостранни международни акта ще даде възможност на България да участва в общата борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, като разходите за държавите и финансовите институции ще бъдат минимални.Страната ни ще може да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб, като получава информация за финансови сметки, притежавани от български местни лица и чуждестранни образувания, контролирани от български местни лица, в държавите-страни по Конвенцията и Споразумението. Същевременно, присъединяването към многостранните международни договорености ще допринесе за третирането на България като прозрачна данъчна юрисдикция с всички произтичащи от това положителни последици, включително стимулиране на инвестициите и положителен ефект върху българския финансов пазар и финансови институции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите Росен Плевнелиев и Анибал Каваку Силва откриха българско-португалски бизнес форум в София
Подписаха се документи за сътрудничество – знак за традиционно приятелство и ясна прагматичност Още
Приключи 104-та Международна конференция на труда
Одобрен е доклад с основни мерки в подкрепа на МСП – двигател на устойчивия икономически растеж Още
БТПП участва в среща на Борда на директорите на Бизнес съвета на OЧИС
Дискутирани бяха възможностите за търговия и инвестиции в Черноморския регион Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България ще се присъедини към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси
В националното законодателство ще се въведат разпоредби, регламентиращи осъществяване на задължителен автоматичен обмен на финансова информация за данъчни цели Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Въвежда се дуалното обучение в Закона за насърчаване на заетостта
Предвижда се за дуалното обучение на безработни лица без квалификация да се предоставят суми на работодатели .... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
Предвиждат се механизми, насочени към ефективна съдебна защита за бенефициентите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия за посещение на специализирано международно изложение ТЕХНОДРЕВ 2015 за дървопреработване
29.09–03.10.2015 г., гр. Санкт Петербург, Русия Още