Брой 124 (2379), 02-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП работи по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“Българската търговско-промишлена палата започна работа по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“.

През седмицата се проведе и първата среща по проекта, в която участваха представителите на Палатата - Беата Папазова, съветник Европейска интеграция и проекти в БТПП, и Мирослава Маркова, главен експерт „Международно сътрудничество и международни организации“.

Целта на проекта е стабилност и защита на интересите на работодателите и служителите.

На фона на предизвикателствата, породени от пандемията, работодателските организации се стремят да минимизират влиянието на кризата, която се очаква да се отрази на структурата на всяка компания /екип от служители/, методите на работа, позволяващи ограничаване на преките контакти между служителите, но със запазване на максимална продуктивност.  Управлявайки рисковете, работодателите трябва да осигурят продължаване на текущата работа, регулярно информиране на служителите, консултиране с тях и участие от тяхна страна във вземането на решенията.

Проектът търси баланс между работодатели и служители чрез предлагане на най-добрите стратегии за управление на промяната, задължения  на работодателите и, от друга страна, взаимодействие със служители за правилно планиране на работния процес.

БТПП е част от консорциум, който обхваща 8 партньори от 5 страни (Полша – водеща, България, Сърбия, Испания и Румъния).

За период от година и половина БТПП ще участва в:

  • провеждането на интервюта с фирми, проучване как производствени компании се справят с промяната, причинена от корона кризата и какви добри практики прилагат;
  • международни обучения и национални събития;
  • разработване на наръчник за работодатели и синдикати с добри практики за защита на служителите, приложени стратегии /за запазване на веригите на доставки, нови дигитални средства, др./, методи за запазване на продуктивността при работа от разстояние и защита правата на работниците.

За контакти и допълнителн информация: БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494, m.markova@bcci.bg.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декарбонизацията на икономиката - новото предизвикателство пред българския бизнес
Обучениe за "зелена" трансформация на икономиката, 9 юли от 10,30 часа Още
Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
Само за 2020 г. стокообменът нараства с 46% Още
БТПП работи по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“
С партньори от Полша, Сърбия, Испания и Румъния Още
Нови възможности за сътрудничество в автомобилната индустрия между Германия и България
Конференция в София за обсъждане на инвестиционните процеси в българската автомобилна индустрия Още
БТПП участва в разработването на доклад за колективните трудови договори за 2020 г.
Информация за субектите, структурата и динамиката на сключените и действащите КТД Още
БИЗНЕС СРЕДА
355 фирми получиха над 1,1 млн. лв. подкрепа с оборотен капитал в трета фаза на програмата
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
Икономическият и социален съвет прие три становища
За здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от COVID 19 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри
Бюрата по труда все още разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на 200 безработни лица по заявени от работодателите професии Още
Работодатели предприемат мерки за работа при високи температури
При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП
От 1 юли 25% отстъпка на таксите за медиация и арбитраж Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията между ЕС и Република Корея нараства два пъти по-бързо в годините на прилагане на търговското споразумение
Преразглеждане правилата на ЕС за безопасност на потребителските кредити
С цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19 Още
Как изследванията и иновациите могат да помогнат за постигане на климатична неутралност
На 6 и 7 юли 2021 г. „Европейско клъстерно събитие за Зеления пакт" Още