Брой 124 (2379), 02-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговията между ЕС и Република Корея нараства два пъти по-бързо в годините на прилагане на търговското споразумение


Търговското споразумение между ЕС и Република Корея отбелязва своята десета годишнина с впечатляващ 50-процентен ръст на двустранната търговия, която вече надхвърля 110 милиарда евро. От 2010 до 2020 г. търговията със стоки е нараснала с 46 %, т.е. два пъти по-бързо от търговския обмен на ЕС с държави, които нямат търговско споразумение с него. Увеличаването на двустранната търговия със стоки и на инвестициите доведе до засилено търсене на специализирани трансгранични услуги. Търговията с услуги отбеляза ръст от 86 % през 2019 г. спрямо 2010 г., достигайки 20 милиарда евро.

Споразумението между ЕС и Република Корея, което е първото търговско споразумение на ЕС, съдържащо глава относно устойчивостта, също така изигра важна роля за подобряване на правата на работниците, в т.ч. за ратифицирането от страна на Република Корея на три основни конвенции на Международната организация на труда. 

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: Десетата годишнина на търговското споразумение между ЕС и Република Корея е повод да се поздравим с много постижения. То доведе до бурно оживление в двустранната ни търговия и в крайна сметка до нейното удвояване. То е и доказателство за ползата от договарянето и прилагането на търговски споразумения и за важната им роля за нашето възстановяване, тъй зад всеки 1 милиард евро износ стоят 13 хиляди работни места в ЕС. Споразумението показва също, че ЕС е траен застъпник за правата на работниците, тъй като споразумението спомогна за ратифицирането от страна на Република Корея на ключови международни конвенции в сферата на труда.

ЕС продължава да бъде най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Република Корея — 37 % от общия размер на ПЧИ в страната. От 2010 г. инвестициите на ЕС в Република Корея са нараснали с 39 %, достигайки през 2019 г. 44 милиарда евро. От своя страна инвестициите на Република Корея в ЕС нараснаха с впечатляващите 151 % през същия период и достигнаха през 2019 г. 29 милиарда евро. Нидерландия е най-големият инвеститор в Република Корея с 33 % от общия размер на ПЧИ на ЕС, следвана от Германия (23 %), Франция (9 %) и Унгария (8 %). Нидерландия е и водещата дестинация за ПЧИ на Република Корея в ЕС (23 % от всички ПЧИ), като след нея се нареждат Германия (21 %), Унгария (10 %), Чешката република (10 %) и Словакия (10 %).

Възможности за земеделските стопани в ЕС

През април тази година ЕС и Република Корея постигнаха споразумение относно разширяването на списъка на географските указания, защитени от търговското споразумение между двете страни. С него се добавят 43 нови продукта от ЕС и 41 продукта от Република Корея към списъка на защитените географски указания, сред тях Irish Cream, зехтин Kalamata и Pecorino Toscano. Със споразумението защитени вече бяха 163 географски указания на ЕС и 63 географски указания на Република Корея. 

Споразумението също така помогна на производителите на хранително-вкусови продукти от ЕС да увеличат износа си. Големият ръст на износа за Република Корея през десетте години от прилагането на споразумението включва по-специално: 

  • износ на вино — трикратно увеличение; 
  • износ на зехтин — повече от двукратно увеличение;
  • износ на сирена — шесткратно увеличение.

Ползи за дружествата от ЕС – големи и малки

Въпреки че търговското споразумение между ЕС и Република Корея насърчи растежа на двустранната търговия като цяло, търговията остана концентрирана в сектори като машини, транспортно оборудване и химикали, които заедно съставляват три четвърти от вноса на ЕС от Република Корея и две трети от износа на ЕС за тази държава. Въпреки това някои по-малки сектори показаха особено впечатляващ растеж: 

  • износът на обувки и шапки се увеличи петкратно;
  • износът на текстилни изделия се увеличи повече от два пъти;
  • износът на вино се увеличи трикратно.

Фирмен опит

  • Търговското споразумение намали митата върху автомобилите, внасяни в Република Корея от ЕС, от 8 % през 2010 г. на 0 % днес. Премахването на вносните мита и успешното намаляване на техническите пречки пред търговията бяха от голяма полза за автомобилния сектор. Пример за това е германското дружество Mercedes-Benz, чийто износ за Република Корея е нараснал от 16 000 автомобила през 2010 г. на над 75 000 автомобила през 2020 г.
  • Le Cellier е вносител на френски и италиански вина в Република Корея. Благодарение на премахването на митата чрез търговското споразумение между ЕС и Република Корея цените на европейските вина станаха по-конкурентни, с което можа да се стимулира увеличаване на търсенето. Според Business France Korea през 2019 г. и 2020 г. износът на френски вина за Република Корея се е увеличил с 26 % като обем.
  • Maersk е датско дружество за интегриран транспорт и най-големият оператор на контейнерни линии и плавателни съдове в света. Търговското споразумение позволи на Република Корея и ЕС да търгуват по-лесно, а Maersk подкрепя този растеж със своите логистични услуги. За 2021 г. Maersk очаква, че обемът на стоките, превозвани с контейнери между ЕС и Република Корея, ще бъде с 40 % по-голям в сравнение с 2011 г.

Защита на правата на работниците

Република Корея ратифицира три основни конвенции на Международната организация на труда, измени своето законодателство и е прие насоки, целящи привеждането на нейната уредба за профсъюзите в съответствие с принципите на МОТ. Република Корея също така работи за ратифицирането на четвъртата оставаща основна конвенция за премахването на принудителния труд. ЕС приветства тези действия, които показват ангажираността на Република Корея с разпоредбите за устойчивост, включени в споразумението. Те са следствие от спор, повдигнат от ЕС, по който беше потвърдено, че Република Корея е нарушила поетите съгласно споразумението ангажименти в сферата на труда. Двете страни продължават да следят спазването на препоръките на експертната група. 

За повече информация

Търговски отношения между ЕС и Република Корея

Комитет по търговията — заседание април 2021 г.

Делегация на Съюза в Република Корея — видеоклип по случай 10-годишнината на търговското споразумение между ЕС и Република Корея

Информационен документ — Достъп до пазари. ЕС — Корея

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декарбонизацията на икономиката - новото предизвикателство пред българския бизнес
Обучениe за "зелена" трансформация на икономиката, 9 юли от 10,30 часа Още
Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
Само за 2020 г. стокообменът нараства с 46% Още
БТПП работи по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“
С партньори от Полша, Сърбия, Испания и Румъния Още
Нови възможности за сътрудничество в автомобилната индустрия между Германия и България
Конференция в София за обсъждане на инвестиционните процеси в българската автомобилна индустрия Още
БТПП участва в разработването на доклад за колективните трудови договори за 2020 г.
Информация за субектите, структурата и динамиката на сключените и действащите КТД Още
БИЗНЕС СРЕДА
355 фирми получиха над 1,1 млн. лв. подкрепа с оборотен капитал в трета фаза на програмата
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
Икономическият и социален съвет прие три становища
За здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от COVID 19 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри
Бюрата по труда все още разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на 200 безработни лица по заявени от работодателите професии Още
Работодатели предприемат мерки за работа при високи температури
При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП
От 1 юли 25% отстъпка на таксите за медиация и арбитраж Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията между ЕС и Република Корея нараства два пъти по-бързо в годините на прилагане на търговското споразумение
Преразглеждане правилата на ЕС за безопасност на потребителските кредити
С цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19 Още
Как изследванията и иновациите могат да помогнат за постигане на климатична неутралност
На 6 и 7 юли 2021 г. „Европейско клъстерно събитие за Зеления пакт" Още