Брой 124 (2379), 02-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Икономическият и социален съвет прие три становища


На пленарната си сесия на 30 юни 2021 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) прие три становища, които са в плана за дейността на Съвета за 2021 г.

Пленарната сесия на ИСС прие становище по „Проекта на Националната здравна стратегия 2021–2030 г.“. В акта се отбелязва, че липсата на консенсус между политическите сили, липсата на приемственост и последователност са позволили често да се вземат противоречиви политически и управленски решения. В становището ИСС анализира предизвикателствата и възможните решения, финансирането на здравната система, болничната помощ, профилактиката и извънболничната помощ, лекарствената политика и други аспекти и предлага някои мерки и решения.

ИСС прие становище и за „Икономическите последици от разпространението на COVID 19 и мерки за преодоляването им“. В него Съветът настоява мерките за запазване на заетостта да се прецизират, работодателите да бъдат освободени от разходи за труд, когато служителите им не работят поради предприети здравни мерки. Според ИСС е необходимо да се наложи таван на цената за извършване на PCR-тест. Становището прави критичен анализ и оценка на ефективността на всяка една от мерките, прилагани досега.

Третото становище, което ИСС прие на пленарната си сесия, е на тема “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“. ИСС споделя, че в България делът на възрастното население с потенциал за повишаване на квалификацията и за преквалификация се изчислява на около 1,4 до 1,9 милиона възрастни в зависимост от нивото на цифрови компетенции. Затова ИСС настоява да се създаде всеобхватен подход към повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението. Според ИСС приоритетна задача е осигуряването на цялостна подкрепа на институциите за образование и обучение в сферата на дигиталните технологии на населението.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декарбонизацията на икономиката - новото предизвикателство пред българския бизнес
Обучениe за "зелена" трансформация на икономиката, 9 юли от 10,30 часа Още
Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
Само за 2020 г. стокообменът нараства с 46% Още
БТПП работи по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“
С партньори от Полша, Сърбия, Испания и Румъния Още
Нови възможности за сътрудничество в автомобилната индустрия между Германия и България
Конференция в София за обсъждане на инвестиционните процеси в българската автомобилна индустрия Още
БТПП участва в разработването на доклад за колективните трудови договори за 2020 г.
Информация за субектите, структурата и динамиката на сключените и действащите КТД Още
БИЗНЕС СРЕДА
355 фирми получиха над 1,1 млн. лв. подкрепа с оборотен капитал в трета фаза на програмата
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
Икономическият и социален съвет прие три становища
За здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от COVID 19 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри
Бюрата по труда все още разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на 200 безработни лица по заявени от работодателите професии Още
Работодатели предприемат мерки за работа при високи температури
При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП
От 1 юли 25% отстъпка на таксите за медиация и арбитраж Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията между ЕС и Република Корея нараства два пъти по-бързо в годините на прилагане на търговското споразумение
Преразглеждане правилата на ЕС за безопасност на потребителските кредити
С цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19 Още
Как изследванията и иновациите могат да помогнат за постигане на климатична неутралност
На 6 и 7 юли 2021 г. „Европейско клъстерно събитие за Зеления пакт" Още