Брой 124 (2379), 02-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП


Центърът за арбитраж и медиация на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС, WIPO/ обявява отстъпка за някои услуги за малки и средни предприятия (МСП) в рамките на нови усилия за подкрепа на този бизнес, който изключително преобладава в световен мащаб.

От 1 юли 2021 г. Центърът на СОИС ще прилага 25% отстъпка на таксите за медиация и арбитраж, при които едната или двете страни са МСП или дружества с до 250 служители.

МСП представляват 90 % от всички дружества в света, които осигуряват 70 % от работните места в световен мащаб, а това ги прави двигател на световната икономика, заяви генералният директор на СОИС Дарен Танг. "МСП са гръбнакът на много икономики и ключът към нашето икономическо възстановяване. Тази инициатива е част от по-значимите ни усилия да улесним МСП да използват ИС за развитие на бизнеса си, като им помогнем да спестят бизнес разходи, когато им се наложи да разрешават спорове в областта на ИС", каза г-н Танг.

С предлагането на услуги във връзка с разрешаването на спорове, СОИС се стреми да отговори на специфичните нужди и предизвикателства на МСП, които вече са 37 % от потребителите на услугите на Центъра на СОИС за арбитраж и медиация. По-специално, медиацията може да бъде времево и ценово ефективен метод за МСП за разрешаване на спорове без съдебни дела, като им помогне да постигнат ефективни резултати при запазване на конфиденциалност.

Новото намаление на таксите ще бъде въведено заедно с актуализираните правила на СОИС за медиация и арбитраж. Актуализацията на правилата отразява новите тенденции в международната медиация и арбитража и потвърждава практиките на Центъра на СОИС за администриране на делата, особено при воденето на делата онлайн.

От началото на пандемията огромното мнозинство от делата по медиация и арбитраж на СОИС се водят онлайн, а процентът през 2020 г на уреждане на спорове чрез медиация се е увеличил до 78 % - от 70 % година по-рано, като тази тенденция се запазва и през 2021 г. Подробна информация е достъпна на уебстраниците на Центъра на СОИС и на отдела на СОИС "Интелектуална собственост за бизнеса".

Правилата на СОИС за медиация и арбитраж: https://www.wipo.int/amc/en/rules/

Център на СОИС: https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/smes/index.html

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декарбонизацията на икономиката - новото предизвикателство пред българския бизнес
Обучениe за "зелена" трансформация на икономиката, 9 юли от 10,30 часа Още
Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
Само за 2020 г. стокообменът нараства с 46% Още
БТПП работи по нов проект на Европейската комисия – „НОВАТА НОРМАЛНОСТ“
С партньори от Полша, Сърбия, Испания и Румъния Още
Нови възможности за сътрудничество в автомобилната индустрия между Германия и България
Конференция в София за обсъждане на инвестиционните процеси в българската автомобилна индустрия Още
БТПП участва в разработването на доклад за колективните трудови договори за 2020 г.
Информация за субектите, структурата и динамиката на сключените и действащите КТД Още
БИЗНЕС СРЕДА
355 фирми получиха над 1,1 млн. лв. подкрепа с оборотен капитал в трета фаза на програмата
Близо 2800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата Още
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ
Икономическият и социален съвет прие три становища
За здравната стратегия до 2030 г., за професионалното обучение и за икономическите последици от COVID 19 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри
Бюрата по труда все още разполагат със свободни средства за финансиране на обучения на 200 безработни лица по заявени от работодателите професии Още
Работодатели предприемат мерки за работа при високи температури
При работа на закрито се предпочитат техническите мерки, докато на открито по-добър ефект имат организационните Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Центърът за арбитраж и медиация на СОИС с нови усилия в подкрепа на МСП
От 1 юли 25% отстъпка на таксите за медиация и арбитраж Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговията между ЕС и Република Корея нараства два пъти по-бързо в годините на прилагане на търговското споразумение
Преразглеждане правилата на ЕС за безопасност на потребителските кредити
С цел укрепване на правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19 Още
Как изследванията и иновациите могат да помогнат за постигане на климатична неутралност
На 6 и 7 юли 2021 г. „Европейско клъстерно събитие за Зеления пакт" Още