Брой 38 (1050), 24-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обмяна на добри практики с Института за професионално образование и обучение в Берлин


БТПП, заедно с партньорски организации от Великобритания, Канада, Полша и Германия, участва в  работна среща по проект InSMEApp - Increasing SME Apprenticeship Engagement, програма „Еразъм +“. Срещата се провежда в Берлин, в периода 24-26-ти февруари, с основна цел запознаване със системата на професионално образование и обучение в Германия. Домакин на срещата е Институтът за професионално образование и обучение в Берлин.  

Професионалното обучение в Германия е с дълбоки традиции и понастоящем включва списък от 344 професии, съчетаващи теоретична част и практически умения. Работодателските организации в сътрудничество със синдикатите определят професиите, по които се предлага професионално обучение, и ги актуализират непрекъснато, за да отговарят на променящите се нужди на пазара на труда. Дуалното обучение е успешен модел, прилаган в страната, като организаторите на срещата ще демонстрират добри практики в тази насока.

В рамките на срещата е предвидено посещение на центрове за професионално образование и обучение, както и на Търговско-промишлената палата - Берлин. Канадската асоциация по чиракуване, партньор по проекта, също ще представи своя добър опит в областта на ПОО. На база на натрупаните знания и добри практики от посещението ще бъдат разработени обучителни програми, които да се приложат пилотно в страните – партньори по проекта, с цел подпомагане на МСП при наемане на чираци.

Проектът InSMEApp стартира през есента на 2015 г. и е с продължителност от 3 години. Целевите групи на проекта са микро, малки и средни предприятия; организации свързани с професионално образование и обучение; младежи, които навлизат на пазара на труда; заинтересовани страни, които работят с млади хора, попадащи в категория на младежи които не учат, не работят и не се обучават (NEETs).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у нас
Основните пропуски в образованието на младите хора са в професионалните умения и в базисните икономически познания Още
GS1 разработва нов стандарт GS1 SmartSearch за структурирани онлайн данни
Ползите от внедряването на стандарта са и за крайните потребители, и за търговците Още
Обмяна на добри практики с Института за професионално образование и обучение в Берлин
Запознаване с германския модел за дуално обучение Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по информационни технологии връчи годишните си награди
Бисерка Йовчева, преподавател в Шуменския университет получи специалната награда на БАИТ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта и ДП БГЦПО стартират обучения
Целта е повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мрежата EURES: за по-лесно намиране на работа в други страни от ЕС
Мрежата съхранява 235 000 автобиографии на търсещи работа и работи с около 6 000 работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Семинар на тема: „Приложение на правото на ЕС в българската съдебна практика” - 26 февруари 2016 г.
Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара в реално време по Интернет Още