Брой 38 (1050), 24-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенцията по заетостта и ДП БГЦПО стартират обучения


Агенцията по заетостта и Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО) стартират обучения в изпълнение на дейностите по двугодишния план на обучения, включен в Националния план за действие по заетостта за 2016 г.

Планираните дейности ще осигурят професионално ориентиране на 110 безработни лица, обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професията на 1 450 безработни лица, като 550 от тях ще преминат и обучение по ключови компетентности.

В рамките на плана ще бъдат предоставени обучения на 199 обучаващи на възрастни – учители в гимназии, преподаватели в центрове за професионално обучение, наставници в предприятия.

Планът цели повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, посредством реализирането на различни мерки, отговарящи на техните специфични потребности: информиране, консултиране, обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, подходящи ключови компетентности и социални умения.

ДП БГЦПО има клонове в градовете: Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян.

Подробна информация може да бъде намерена  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у нас
Основните пропуски в образованието на младите хора са в професионалните умения и в базисните икономически познания Още
GS1 разработва нов стандарт GS1 SmartSearch за структурирани онлайн данни
Ползите от внедряването на стандарта са и за крайните потребители, и за търговците Още
Обмяна на добри практики с Института за професионално образование и обучение в Берлин
Запознаване с германския модел за дуално обучение Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по информационни технологии връчи годишните си награди
Бисерка Йовчева, преподавател в Шуменския университет получи специалната награда на БАИТ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта и ДП БГЦПО стартират обучения
Целта е повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мрежата EURES: за по-лесно намиране на работа в други страни от ЕС
Мрежата съхранява 235 000 автобиографии на търсещи работа и работи с около 6 000 работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Семинар на тема: „Приложение на правото на ЕС в българската съдебна практика” - 26 февруари 2016 г.
Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара в реално време по Интернет Още