Брой 38 (1050), 24-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар на тема: „Приложение на правото на ЕС в българската съдебна практика” - 26 февруари 2016 г.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
И
АПИС ЕВРОПА

Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

на 26.02.2016 г. от 13.00 ч.
в сградата на Съюза на юристите в България, София, ул. “Пиротска” № 7

ТЕМИ И ЛЕКТОРИ:

  • „Актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС през 2015 г. относно значението на производството за преюдициални запитвания и ролята на съдилищата на държавите-членки” доц. д.ю.н. Атанас Семов, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Директор на Института по Европейско право 
  • „ Силната страна на слабите елементи в търговската марка - актуална практика на Съда на ЕС по въпросите за значението на неотличителните елементи на търговските марки в производствата по регистрация и заличаване ” – съдия Любка Стоянова , заместник-председател на Административен съд София-град.

По време на семинара ще бъде представен новият продукт на АПИС:
EuroCases – практика на Съда на ЕС в Люксембург и на върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави-членки по прилагане Правото на Европейския съюз. Правно-информационната система е създадена с финансовата подкрепа на Европейската комисия (*)

Участието в семинара не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате на тел.: 02/9883541 и 02/9804827.

Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара в реално време по Интернет на адрес: tv.apis.bg .

За подробна информация и въпроси можете да се обърнете към нашите представители на телефоните, посочени в www.apis.bg .

------------------
(*) По Проект EUCases ( http :// eucases . eu ) бе създадена уникална Пан-Европейска платформа, свързваща националните законодателства и съдебната практика на държавите-членки с правото на ЕС. Проектът бе съфинансиран от Европейската комисия по линия на инициативата за МСП FP7-ICT-2013-SME-DCA на 7-а Рамкова програма на ЕС.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у нас
Основните пропуски в образованието на младите хора са в професионалните умения и в базисните икономически познания Още
GS1 разработва нов стандарт GS1 SmartSearch за структурирани онлайн данни
Ползите от внедряването на стандарта са и за крайните потребители, и за търговците Още
Обмяна на добри практики с Института за професионално образование и обучение в Берлин
Запознаване с германския модел за дуално обучение Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската асоциация по информационни технологии връчи годишните си награди
Бисерка Йовчева, преподавател в Шуменския университет получи специалната награда на БАИТ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта и ДП БГЦПО стартират обучения
Целта е повишаване пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мрежата EURES: за по-лесно намиране на работа в други страни от ЕС
Мрежата съхранява 235 000 автобиографии на търсещи работа и работи с около 6 000 работодатели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, април 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Семинар на тема: „Приложение на правото на ЕС в българската съдебна практика” - 26 февруари 2016 г.
Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара в реално време по Интернет Още