Брой 119 (879), 24-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подпомага иновативни фирми


Българската търговско-промишлена палата подпомага български иновативни фирми, които искат да управляват иновационните си процеси по систематизиран начин, да растат устойчиво и да намерят нови пазари и клиенти.

За целта се използва методът MP3rove, който е в съответствие с първия европейски стандарт – система за управление на иновациите CEN/TS 16 555-1. Методът разглежда петте измерения на иновационния мениджмънт на фирмата:

  • иновационната стратегия и визия на фирмата
  • иновационната култура
  • жизнения цикъл на иновациите в организацията
  • основните фактори (управление на ИТ, човешки ресурси и проекти) 
  • резултати.

След попълване на онлайн въпросник, получените резултати се анализират на базата на бенчмаркинг (сравнение) с данни от 4700 фирми от цял свят. Генерира се подробен доклад за Вашата организация, на базата на който ще получите структуриран план за действие с конкретни мерки и действия за подобряване на иновационното Ви представяне.

Условия: Услугата се предлага безплатно за ограничен брой МСП, отговарящи на следните условия:

  • Фирми с иновационна дейност и желание за растеж
  • Съществуващи от поне 3 години
  • С персонал от поне 10 души
  • Владеещи английски език на управленско ниво.

С предимство са преките членове на БТПП!

Оценката се извършва от Елеонора Карнаса, ръководител отдел „Европейски иновационен и информационен център“ в БТПП, сертифициран консултант по управление на иновациите от Европейската академия по управление на иновациите. Има дългогодишен опит в работа с българския бизнес и познава различни стратегии и тактики за поощряване на иновационния потенциал на предприятията, както и методи за генериране и оценка на нови идеи.

Ако отговаряте на условията, моля свържете се с Елеонора Карнаса на e.carnasa@bcci.bg  или 02/980 21 89.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не водят до очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество
Палатата настоява законово да се регламентират условия за публичност и прозрачност на дейността на предложения в проекта нов Съвет за развитие на гражданското общество Още
БТПП подпомага иновативни фирми
Да управляват иновационните си процеси по систематизиран начин, да растат устойчиво и да намерят нови пазари и клиенти Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Деликатните баланси на регулатора и министерствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Чужди инвестиции и икономически растеж: динамика, структура, произход на инвеститорите 1996-2014
Анализ на Индъстри Уоч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
Нормативна основа за развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през програмния период 2014-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN