Брой 119 (879), 24-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство от EEN


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

24.06.15.01 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания от Обединеното кралство, специализирана в разработването на програми за обучение по английски език търсят партньори в бизнес средите, училищата и образователните органи в Централна и Източна Европа чрез сключване на споразумения за услуги.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.02 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Компания, базираната във Великобритания и специализирана в предоставянето на услуги, свързани с дигитален маркетинг, уеб дизайн и SEO (Search Engine Optimization) желае да назначава търговски агенти за промотиране на техните услуги в други европейски страни. Фирмата се интересува и от смесени дружества с други дигитални или софтуерни компании.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.03 ИТАЛИЯ
Италианска компания, разположена в региона Пиемонт търси европейски партньори за разширяване на тяхното иновативно уеб приложение, което сравнява всички частни пенсионни фондове. Те работят с интернет приложения и уеб портали. Компанията се стреми да обърне процеса на информация, което позволява на клиентите да събират информация онлайн и да си взаимодействат с професионални потребители. Те търсят да сключат споразумение за дистрибуторски услуги за разширяване на услугите си в Европа.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.04 ГЕРМАНИЯ
Германска компания предлага своя специализиран ноу-хау в планиране, проектиране, производство и монтаж на машини и производствено оборудване за цялостния процес по преработка на риба, линии за преработка, разположени на брега и / или на борда на кораби. Фирмата предлага производство и / или услуги, договори и / или подизпълнители на собственици на риболовни кораби и фирми от сектора преработка на риба.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.05 ТУРЦИЯ
Турска компания, специализирала се в производството на кранове, лифтове, асансьори и други, търси търговски посредници и споразумение за производство в страни от ЕС, САЩ и Русия.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.06 ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарска компания с опит в производството на зеленчуци търси производители или дистрибутори на специални куки за домати, които да помогнат за процеса на работа на персонала.
Валидна до: 24/06/2016

24.06.15.07 ГЕРМАНИЯ
Германско предприятие търси партньори за автоматизиран анализ на текст и софтуерни решения за хората в дигиталната мрежа в многоезичен контекст, за да представи предложение за проект за H2020. Целта е разработването на софтуер- работна станция, който да подкрепя анализа на свързано с тероризъм съдържание в интернет, като комбинира машинно обучение и извличане на данни. Дизайнът на работната станция ще бъде създаден на базата на исканията на правоприлагащите органи, за да се съсредоточи вниманието върху техния аналитичен работен процес.
Валидна до: 24/06/2016

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Предлаганите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не водят до очакваната подкрепа за развитие на гражданското общество
Палатата настоява законово да се регламентират условия за публичност и прозрачност на дейността на предложения в проекта нов Съвет за развитие на гражданското общество Още
БТПП подпомага иновативни фирми
Да управляват иновационните си процеси по систематизиран начин, да растат устойчиво и да намерят нови пазари и клиенти Още
Нови членове на Палатата
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Деликатните баланси на регулатора и министерствата
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Чужди инвестиции и икономически растеж: динамика, структура, произход на инвеститорите 1996-2014
Анализ на Индъстри Уоч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
Нормативна основа за развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през програмния период 2014-2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN