Брой 78 (1342), 25-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП осигури стажуване на литовски младежи в български фирми


Българска търговско-промишлена палата съвместно с Литовската конфедерация на работодателите работи по проект VETGRAD: Work&Learn, Strengthening the Competence of the Ability to Learn in Workplace, финансиран по програма Еразъм+. Проектът е свързан със стажуването в България на 10 младежи от Литва с професионално образование.

В периода 30.01.2017 г. – 29.04.2017 г. БТПП осигури работни места на 10 млади професионалисти от Литва в 7 фирми в . София. Разходите по пребиваването и стажуването на младежите изцяло се финансират по програма „Еразъм“.

Стажантите имат придобита професионална квалификация в секторите: хотелиерство и ресторантьорство, козметика и фризьорство, информационни технологии, електротехническа специализация, сервизна и ремонтна дейност. Стажуващите в България младежи имат познания по английски език на работно ниво. В рамките на стажа младежите имаха възможност да натрупат практически опит, както и да повишат своите професионални умения и познания.

В момента, оценителна комисия, съставена от различни специалисти, извършва оценка на придобитите умения в резултат на провеждането на стажа с цел установяване ефективността на обучението, ползи и бъдещи препоръки.

Българската търговско-промишлена палата, като национално представителна работодателска организация, ще се стреми да разширява дейността си в посока на утвърждаване практиката на стажуването, като основен инструмент за по-добрата подготовка на младите професионалисти и повишаване на тяхната адаптивност към изискванията на реалния бизнес.

Палатата проучва възможностите на програма „Еразъм“ за осигуряването на стаж на млади български специалисти със средно професионално образование, които да подобрят своите практически умения чрез стажуване в европейски фирми. При осъществяването на тази дейност Палатата ще разчита основно на браншовите организации, които са й предоставили мандат за представителство.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ
Според работодателите, изложените аргументи налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ Още
БТПП участва в отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа
Синдикати, работодатели и представители на държавните институции поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналите в трудови злополуки в столицата Още
БТПП и Федерацията на промишлеността и търговията на Китай подписаха Споразумение за сътрудничество
В Палатата се проведе Българо-китайски бизнес форум Още
БТПП осигури стажуване на литовски младежи в български фирми
По линия на партньорство с Литовската конфедерация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и изкореняването на бедността
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През 2016 г. земята е поскъпнала с 4%
Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Посолство на Судан информира за нормативни актове, които подпомагат двустранните търговско-икономически отношения
Предстои 6-то годишно изложение на мините и минната индустрия на Иран
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска и инвестиционна конференция Китай – Европейски съюз
2 юни 2017 г., Брюксел; кроен срок за регистрация: 30 април Още