Брой 78 (1342), 25-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и изкореняването на бедността

Търговско-промишлена палата – Враца организира на 21 април 2017 г третата, финална среща на Работните групи по проект Rural DEAR Agenda-EYD 2015 или План за обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост в Европа. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi.

Събраха се повече от 30 участника от осемте пилотни проекта, финансирани безвъзмездно от ТПП–Враца в рамките на посочения проект. Конкурсът за избор на пилотни инициативи стартира през май 2016 г., а финансираните пилотни проекти започнаха през лятото на миналата година и приключиха в края на март т.г.

Това бе финалната сесия на работните групи от активни лица, изпълняващи дейности по DEAR – Обучение за развитие и повишаване на обществената осведоменост по въпросите на устойчивото развитие в малките населени места на Европа. Селските райони не само у нас предлагат много по-малко обществено-икономически и културни възможности в сравнение с големите урбанизирани зони.

Целта на сесията бе да се съберат активните лица от районите на изпълнение в Северозападна България, за се направи съвместно обсъждане и да се поставят общите насоки за изработване през есента на тази година на Регионален План  DEAR  за целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и изкореняването на бедността.

Участваха ръководители, представители на НПО, местни власти, училищата, гражданския сектор и активисти, ангажирани с развитието от посочените общини, които изпълниха успешно пилотни проекти, даващи различни възможности като:

  •       Обучение по пейзажна фотография, предлагане на нов туристически продукт и нови възможности за личностно развитие в община Чупрене.
  •       Изграждане на подкрепяща и разбираща среда за включване на учениците от община Белене от маргинализирани и уязвими групи и техните родители, и формиране у тях на умения за сътрудничество с цел развитие.
  •       Развиване на умения за работа в екип и лидерство сред младежи от училищата в общините Бяла Слатина и Оряхово и формиране на два младежки парламента в помощ на съответните Общински съвети за намиране на подходящи решения на местните проблеми.
  •       Неформално обучение за запознаване със същността на човешките права, равнопоставеност, какво е ценност и ценностно развитие на личността, изграждане на умения за търпимост към другия, посредством солидарност, разбирателство и сътрудничество в трите средищни училища в община Димово.
  •       Възстановяване на част от парковата зона в ПГ ХТ „Васил Левски“, Мизия и обучение на ученици от гимназията  по пожарна и аварийна безопасност и спасяване и оказване на първа помощ.
  •       Създадено от община Троян широко партньорство за съхраняване на традиционното българско жилище в района на Централна Стара Планина и прилагане на иновативен предприемачески модел.
  •        Прилагане на иновативни методи при работа с хора в различна възраст и етническа принадлежност, вкл. в неравностойно положение от община Берковица, с. Котеновци за създаване на подходяща среда за обучение за развитие, приемственост между поколенията и отговорно отношение към опазването на околната среда.
  •       Развитие у подрастващите от община Белоградчик на любов към природата и опазване на околната среда и биоразнообразието, грижа за животните на село, насърчаване на детската креативност, игрите на открито и популяризиране на извънкласни форми на обучение.

Ето част от коментарите, написани от участниците в анонимните формуляри за обратна връзка:

Проектът ни даде чудесна възможност да реализираме чудесна идея за въвличане на деца и млади хора в живота на общността и развитието на дарителство и доброволчеството.

Ще се радваме да имаме още повече срещи за обмяна на опит. Благодарим ви за възможностите, предложени от проекта. С нетърпение очакваме да рабоним пак заедно!

Изключително полезен и адекватен, новаторски (проект).

ТПП-Враца ще продължи да работи за устойчиво развитие в малките населени места и борба с бедността.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ
Според работодателите, изложените аргументи налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ Още
БТПП участва в отбелязването на Световния ден за безопасност и здраве при работа
Синдикати, работодатели и представители на държавните институции поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналите в трудови злополуки в столицата Още
БТПП и Федерацията на промишлеността и търговията на Китай подписаха Споразумение за сътрудничество
В Палатата се проведе Българо-китайски бизнес форум Още
БТПП осигури стажуване на литовски младежи в български фирми
По линия на партньорство с Литовската конфедерация на работодателите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Целенасочено прилагане на обучение за развитие в селските райони и повишаване на вниманието на обществото по въпросите на устойчивото развитие и изкореняването на бедността
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През 2016 г. земята е поскъпнала с 4%
Най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Посолство на Судан информира за нормативни актове, които подпомагат двустранните търговско-икономически отношения
Предстои 6-то годишно изложение на мините и минната индустрия на Иран
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска и инвестиционна конференция Китай – Европейски съюз
2 юни 2017 г., Брюксел; кроен срок за регистрация: 30 април Още