Брой 122 (379), 26-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с представители на Сдружението на фамилния бизнес


Председателят на Сдружението на фамилния бизнес в България Христо Иванов и изпълнителният директор на сдружението Светла Каишева посетиха БТПП и проведоха среща с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Гостите бяха запознати с дейностите на Палатата и по-конкретно с ориентираните към членовете на сдружението.

Обсъдиха се възможности за организиране на съвместни инициативи - участия в семинари, бизнес делегации, изложения, дискусии и изготвяне на становища по проблеми, касаещи бизнеса за подобряване на икономическата среда в страната.

Наред с икономическите затруднения, които изпитват, представителите на фамилния бизнес са изправени и пред предизвикателства, сред които и приемствеността между поколенията.

Христо Иванов изтъкна, че Сдружението на семейния бизнес членува в две международни организации на европейско и световно ниво и изрази интерес към участие на негови представители в мероприятия в чужбина, представяне на фамилните фирми и разширяване на дейността им извън страната.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за запознаване на членовете на Сдружението с приложението на стандартите GS1, както и за участие в изготвяне на анкети, съвместни проучвания и класации по определени критерии.

НОВИНИ ОТ БТПП
Услугите на БТПП - ориентирани към новите тенденции във фирменото управление
На форум в Пловдив бяха разисквани възможностите и рисковете във фирменото управление Още
Среща с представители на Сдружението на фамилния бизнес
Обсъдени бяха съвместни дейности за устойчиво развитие на семейните фирми Още
БТПП – партньор на мрежата за благотворителност на БЧК
През учебната 2012/2013 г. 961 деца от цялата страна са получили безплатен топъл обяд в училище Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив – партньор по проект ,,Нова възможност за моето бъдеще’’
Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект по 7-ма рамкова програма с научно-развоен фокус
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по проекти „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От 1 юли сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: Единен портал вече включва информация за структурните фондове
Подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции Още
Цифрови технологии: Публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти
EК публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на ИКТ Още