Брой 122 (379), 26-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП – партньор на мрежата за благотворителност на БЧК


Консултативният съвет на Партньорската мрежа за благотворителност на Българския червен кръст се запозна с представена информация за програмата „Топъл обяд“ – кауза, която БЧК 8 години следва с цел да върне на училище повече деца. Много често осигуряването на безплатен обяд на някои особено нуждаещи се деца е единствената възможност те да посещават редовно учебните занятия, както и да се намали заболеваемостта им, произтичаща от нередовното хранене. В тази връзка е и инициатива “Run With Hope”, която набира средства за програмата чрез благотворителни маратони. 

На срещата бе изнесен доклад за постигнатите резултати от средствата, вложени в инициативи на БЧК и негови партньори. През учебната 2012/2013 г., благодарение на набраните средства от партньори и дарители, 961 деца от цялата страна са получили безплатен топъл обяд в училище на стойност 159 821 лв. Бяха представени и кампании с участието на нови членове на Партньорската мрежа.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази готовността на Палатата да продължи да подкрепя инициативите на БЧК, в т.ч. и чрез поддържането на банер на сайта на Палатата. Бе посочена и възможността - информация за старта и за развитието на благотворителни кампании на БЧК да се изпраща до българските и чуждестранни фирми и чрез електронните бюлетини на БТПП.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Услугите на БТПП - ориентирани към новите тенденции във фирменото управление
На форум в Пловдив бяха разисквани възможностите и рисковете във фирменото управление Още
Среща с представители на Сдружението на фамилния бизнес
Обсъдени бяха съвместни дейности за устойчиво развитие на семейните фирми Още
БТПП – партньор на мрежата за благотворителност на БЧК
През учебната 2012/2013 г. 961 деца от цялата страна са получили безплатен топъл обяд в училище Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив – партньор по проект ,,Нова възможност за моето бъдеще’’
Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект по 7-ма рамкова програма с научно-развоен фокус
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по проекти „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От 1 юли сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: Единен портал вече включва информация за структурните фондове
Подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции Още
Цифрови технологии: Публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти
EК публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на ИКТ Още