Брой 122 (379), 26-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Цифрови технологии: Публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти


Eвропейската комисия публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Ако следва препоръките, част от този нов подход срещу зависимостта, публичният сектор в ЕС може да реализира икономии в размер на 1,1 млрд. евро на година. Например откритите процедури за възлагане на обществени поръчки могат да привлекат по-голям брой участници с по-добри предложения (удвояването на броя на участниците обикновено води до намаляване на стойността на поръчката с 9%).

Ако се работи със стандарти, вместо да се посочва конкретна марка, инструмент, система или продукт в областта на ИКТ, когато се възлагат поръчки за информационни и комуникационни системи, се спестяват пари на данъкоплатците. Много организации обаче или нямат експертен опит, за да определят кои стандарти трябва да използват във връзка със своите нужди в областта на ИКТ, или се страхуват, че промяната първоначално ще е много скъпа и може да доведе до загуба на данни. В резултат, те остават зависими от своите информационни и комуникационни системи или от един единствен доставчик.

Освен това чрез по-широкото използване на стандарти се улеснява обменът на данни между публичните системи и гражданите могат да предоставят данни само веднъж на дадена публична администрация. Благоприятства се и развитието на трансграничните електронни услуги, от които гражданите и предприятията се нуждаят, когато пътуват, работят, учат или извършват стопанска дейност в рамките на ЕС.

Публикуваните насоки са предназначени за служителите, които отговарят за планирането и закупуването на системи и услуги в областта на ИКТ за публични организации. Те ще са от полза за държавите, регионите или отделни сектори при разработването на всеобхватни стратегии за ИКТ, които се състоят от основни принципи за съвместна работа на информационните и комуникационните системи и за предоставяне на ефективни услуги на гражданите. Освен това насоките ще им помогнат да оценят съществуващите стандарти по безпристрастен и прозрачен начин, за да изберат тези, които са най-подходящи за тяхната стратегия, и да избегнат зависимостта от доставчици. Според препоръките чрез дългосрочно планиране системите, по отношение на които има риск от изпадане в зависимост, могат да бъдат заменени от основани на стандарти алтернативи. Така би трябвало да се компенсират по-високите първоначални разходи при подмяна на системите. И накрая, на служителите, занимаващи се с възлагане на обществени поръчки, се предлагат практически, „готови за използване“ съвети, които ще им помогнат да изпълнят насоките.

С цел подкрепа на публичните органи по време на този преходен процес Европейската комисия ще организира срещи с представители на публични органи, доставчици на ИКТ, организации по стандартизация и гражданското общество. На тях публичните организации ще могат да се учат едни от други, да се запознават с най-новите добри практики, да разглеждат общи проблеми и да предлагат общи решения.

Полезни връзки
Отворените стандарти в Програмата за цифрови технологии:  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Услугите на БТПП - ориентирани към новите тенденции във фирменото управление
На форум в Пловдив бяха разисквани възможностите и рисковете във фирменото управление Още
Среща с представители на Сдружението на фамилния бизнес
Обсъдени бяха съвместни дейности за устойчиво развитие на семейните фирми Още
БТПП – партньор на мрежата за благотворителност на БЧК
През учебната 2012/2013 г. 961 деца от цялата страна са получили безплатен топъл обяд в училище Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив – партньор по проект ,,Нова възможност за моето бъдеще’’
Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект по 7-ма рамкова програма с научно-развоен фокус
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по проекти „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От 1 юли сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: Единен портал вече включва информация за структурните фондове
Подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции Още
Цифрови технологии: Публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти
EК публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на ИКТ Още