Брой 142 (1406), 27-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП сътрудничи на платформата MOVE.BG в подкрепа на дигиталната икономика


Организиране на 9 работилници по дигитално предприемачество в различни градове на България бе тема на разговор между Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Саша Безуханова, основател на он лайн платформата MOVE.BG. През следващите три месеца платформата в партньорство с технологичния гигант Google ще обиколят няколко града в страната, за да срещнат дигиталния и традиционния бизнес и да подпомогнат изграждането на устойчиви модел за развитие на дигитална икономика.

Платформата MOVE.BG търси устойчиви решения за по-добро бъдеще чрез дигитализация в социалната, културната и бизнес сфера. С тази цел преди година е инициирана мрежата за дигитално развитие EDIT (Economic development via Innovation and Technologies). Един от проектите в тази насока е свързан с организиране на семинари в рамките на 3 месеца в девет различни града на страната. Програмата на всеки семинар ще включва:

  • представяне на добра практика на успешен предприемач от съответния град;
  • обучение на фирмите как да рекламират дейността си в он-лайн пространството и начини да засилят присъствието си там;
  • дискусии с представители на МСП, дигитални предприемачи и представители на местната власт относно мерки, които да бъдат предприети с оглед дигитализация на компаниите на регионално и национално равнище.

БТПП ще се включи в проекта чрез разпространяване на информация чрез изградените си комуникационни канали и оказване на съдействие и логистична подкрепа на място чрез мрежата си от регионални палати, покриващи територията на страната.

Първото откриващо събитие от поредицата от семинари ще се състои на 18.08.2017г. в гр. Варна (https://move.bg/editogether-varna-digital-meets-art ). EDITogether: Digital meets Art ще включва два елемента – дневни работилници на тема дигитално изкуство, филмова индустрия, авторско право, както и вечерна конферентна част с коктейл.

Информация за датите и местата за провеждане на останалите семинари може да откриете тук

За подробности и допълнителна информация:

НОВИНИ ОТ БТПП
Германският институт „Фраунхофер“ е готов да приложи своя опит в България
В подкрепа на новосъздадени компании и МСП при внедряването на иновации Още
Среща с представители на Българската асоциация за безизкопни технологии
Представиха дейността на асоциацията по внедряване на съвременни подходи за безизкопна рехабилитация... Още
БТПП сътрудничи на платформата MOVE.BG в подкрепа на дигиталната икономика
Работилници по дигитално предприемачество ще бъдат организирани в различни градове на страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2018
15 – 21 януари 2018 г., Kьолн, Германия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Намаляване на административната тежест при регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Осъвременени са списъците на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба
Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС ... Още