Брой 142 (1406), 27-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър


Намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел, ограничаване на възможността за представяне на неистински документи за промяна на обстоятелства за търговските дружества и обявяване на съдебни актове по производствата по стабилизация на търговци, изпаднали в неплатежоспособност. Тава са част от промените в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, която Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане днес.

Предлаганите промени могат да се обобщят в следните основни насоки:

1. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г., посл. доп., ДВ, бр.103 от 2016 г.).

2. Изменения и допълнения на подзаконовата регламентация на режима на търговската регистрация в Република България във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (Обн.., ДВ, бр.105 от 2016 г.).

3. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Обн., ДВ, бр.105 от 2016 г.).

С проекта можете да се запознаете ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Германският институт „Фраунхофер“ е готов да приложи своя опит в България
В подкрепа на новосъздадени компании и МСП при внедряването на иновации Още
Среща с представители на Българската асоциация за безизкопни технологии
Представиха дейността на асоциацията по внедряване на съвременни подходи за безизкопна рехабилитация... Още
БТПП сътрудничи на платформата MOVE.BG в подкрепа на дигиталната икономика
Работилници по дигитално предприемачество ще бъдат организирани в различни градове на страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2018
15 – 21 януари 2018 г., Kьолн, Германия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Намаляване на административната тежест при регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Осъвременени са списъците на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба
Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС ... Още