Брой 142 (1406), 27-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика


Месечният обзор за развитието на българската икономика за юни 2017 г. е публикуван на сайта на Министерство на икономиката. Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. 

Краткосрочната бизнес статистика отчете силно развитие през май. Индустриалното производство и продажби, както и търговията на дребно се ускориха, а строителната продукция се върна към растеж. Междувременно доверието на потребителите продължи да нараства през юни, след като очакванията за финансовото състояние на домакинствата се подобриха. Само индикаторът за бизнес климата се понижи, след повишенията през последните три месеца. Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл обаче остана в зоната на разширяване, което предполага ускоряване на икономическата активност в страната.

Регистрираната безработица продължи да се понижава до 6.8% в края на юни, намалявайки с 0.3 пр.п. спрямо предходния месец, след като изходящият поток безработни остана по-висок от входящия.

Потребителските цени спаднаха с 0.2% през юни, главно поради поевтиняване на храните и енергийните стоки. Годишният темп на инфлация се забави до 1.1%, като положителният принос на енергийните стоки се сви значително, а базисната инфлация отчете положително изменение от 0.2% на годишна база.

Целия анализ може да видите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Германският институт „Фраунхофер“ е готов да приложи своя опит в България
В подкрепа на новосъздадени компании и МСП при внедряването на иновации Още
Среща с представители на Българската асоциация за безизкопни технологии
Представиха дейността на асоциацията по внедряване на съвременни подходи за безизкопна рехабилитация... Още
БТПП сътрудничи на платформата MOVE.BG в подкрепа на дигиталната икономика
Работилници по дигитално предприемачество ще бъдат организирани в различни градове на страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2018
15 – 21 януари 2018 г., Kьолн, Германия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Намаляване на административната тежест при регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Осъвременени са списъците на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба
Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС ... Още