Брой 142 (1406), 27-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ

Осъвременени са списъците на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба


Правителството осъвремени Списъка на продуктите, свързани с отбраната и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. С приемането на новите текстове България изпълнява поети ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС и на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение в националното законодателство.

По отношение на вноса на изделия и технологии с двойна употреба, всяка държава-членка на ЕС може да въведе мерки по контрола на национално ниво. Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, въвежда регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар. „чувствителни“ изделия и технологии с двойна употреба.

В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос, са отразени и приетите през 2016 г. промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

НОВИНИ ОТ БТПП
Германският институт „Фраунхофер“ е готов да приложи своя опит в България
В подкрепа на новосъздадени компании и МСП при внедряването на иновации Още
Среща с представители на Българската асоциация за безизкопни технологии
Представиха дейността на асоциацията по внедряване на съвременни подходи за безизкопна рехабилитация... Още
БТПП сътрудничи на платформата MOVE.BG в подкрепа на дигиталната икономика
Работилници по дигитално предприемачество ще бъдат организирани в различни градове на страната Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българско участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2018
15 – 21 януари 2018 г., Kьолн, Германия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикуван е месечният обзор за развитието на българската икономика
Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Намаляване на административната тежест при регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел Още
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Осъвременени са списъците на продуктите, свързани с отбраната и на изделията и технологиите с двойна употреба
Отразени са актуалните изменения, съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС ... Още