Назад

Проучване във връзка с бизнес диалога Турция - ЕС


Българската търговско-промишлена палата Ви информира, че е получена молба за попълване на проучване по проект за бизнес диалог между Турция и ЕС (TEBD). Проучването е специално разработено за МСП и се провежда сред 5000 европейски компании.

Целта на тази дейност е да разбере опита и да събере мненията на европейските компании, в конкретния случай на българските предприятия, за техните бизнес и търговски отношения с Турция. След приключване на проучването резултатите ще бъдат анализирани в подробен доклад и ще бъде изготвен доклад на тема „Отношенията между ЕС и Турция: перспективи от европейската бизнес общност”. Този доклад ще даде възможност за отваряне на нови програми и кандидатстване по нови проекти на ЕС с целеви групи от предприятия от ЕС, България и Турция.

Проучванията на TEBD за МСП са достъпни на 24 официални езика на ЕС на следния линк:  https://tebd.eu/news/turkey-eu-business-dialogue-tebd-sme-surveys-for-eu-companies/

Попълването на въпросника отнема по-малко от 3 минути.