Назад

Енергийна сигурност: Комисията приветства бързото приемане на нови правила за съхранението на газ


Приетото вчера, 27 юни,  ново законодателство в областта на съхранението на газ ще повиши сигурността на доставките на газ в ЕС с оглед на следващата зима и след това. Поради заплахата от прекъсване на доставките от страна на Русия Регламентът на ЕС за съхранение на газ въвежда изискване запасите от газ в Европа да бъдат запълнени преди зимата, а управлението им да бъде защитено от външна намеса. По-специално новите правила ще изискват от държавите — членки на ЕС, да запълнят 80 % от капацитета на съоръженията за съхранение на газ до ноември тази година, а през следващите години — 90 % от капацитета.

Правилата бяха приети в рекордно кратък срок благодарение на готовността на Парламента и Съвета спешно да разгледат законодателното предложение в контекста на войната на Русия срещу Украйна.  

С новото законодателство 18-те държави членки, които разполагат с подземни газови хранилища, се задължават да запълнят 80 % от капацитета на хранилищата до 1 ноември и се насърчават да се стремят към запълване на 85 % от капацитета. През следващите години целта ще бъде 90 %. От държавите членки, които нямат газохранилища, се изисква да постигнат двустранни договорености за съхранение на достатъчни количества газ, които да се използват в съседните държави в дух на солидарност. Газохранилищата вече ще се считат за критична инфраструктура и всички оператори на системи за съхранение в ЕС ще трябва да бъдат сертифицирани отново, за да се намалят рисковете от външна намеса.

Новият регламент за съхранението на газ вече е приет официално и ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на ЕС.  

За повече информация:

Енергийна сигурност

Комисията предлага варианти за смекчаване на високите цени на енергията

Съобщение относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията