Брой 167 (1678), 31-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обсъждане на териториални планове за действие по проект SKILLS+


На 30 август в гр. Кайани, Финландия се състоя среща на партньорските организации по проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА https://www.interregeurope.eu/skillsplus/ . Основна тема на срещата бяха териториалните планове за действие, насочени към подобряване на ИТ уменията на МСП от селските райони. Всяка страна, участваща в проекта, разработва план с конкретни мерки за дигитализация на фирмите, който следва да бъде готов до края на тази година.

БТПП разработва териториален план за действие за България в сътрудничество с ИАНМСП, подкрепящ партньор по проекта. Планът ще включва:

  • анализ на сектора на информационни и комуникационни технологии в България и степента на дигитализация на МСП;
  • анализ на нормативната уредба, включваща Иновационна стратегия за интелигентна специализация, Цифрова България 2020 и Национална стратегия за широколентов достъп до интернет, както и Концепция Индустрия 4.0;
  • анализ на добри практики на европейско ниво в сферата на дигитализация на МСП;
  • разработени мерки, свързани с внедряване на ИКТ ваучери, подпомагащи дейността на фирмите, както и създаване на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на МСП, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии.

Разработеният териториален план за България ще бъде достъпен за ползване от фирмите на Интернет страницата на БТПП в края на годината, като за това допълнително ще бъде публикувана информация.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати от Европа приветстват увеличението на бюджета по програма „Еразъм“ 2021 – 2027
Препоръчват опростяване на процеса за кандидатстване Още
Почетен диплом на БТПП за Мехмет Емрах Сазак
За активизирането на търговско-икономическите отношения България - Турция Още
Обсъждане на териториални планове за действие по проект SKILLS+
Териториалният план за България ще бъде достъпен на сайта на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Делегация от руския град Вологда посети Бургаската палата
Ще се проучат възможностите за доставка на дървени къщи от Вологда Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
„Пермадизайн” – тема на „Клуб на дизайнера”
Организиран от Асоциацията на интериорните дизайнери в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира приемът на заявления за подпомагане по отношение на гориво в първичното селскостопанско производство
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство очаква предложения за вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите”
За високи научни и творчески постижения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби, форуми, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още