Брой 61 (1073), 29-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нови членове на Палатата

Наименование

Дейност

Асоциирани членове

АБСД ИНЖИНЕРИНГ ООД

Строителство на хидротехнически съоръжения

АРТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Печатане на издания и други печатни продукти

БИЛД КОМЕРС ЕООД

Реализиране на инвестиционни проекти за сгради

БИЛД КОМЕРС ЕТ

Инженерни дейности и технически консултации

БИО ТРЕЙС ЕООД

Производство на електрическа енергия

ГР ТУРБО ЕООД

Ремонт на турбо компресори

ГРИЙН ВЕНЧЪРС ЕООД

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

ДИЕМА-2004 ЕООД

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

ЕВА КОМЕРС ЕООД

Производство на работно облекло

ЕВРОТУР КОМЕРС ЕООД

Специализирани строителни дейности

ЖИТАРА ООД

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

ЗЕМКО ТРЕЙД ЕООД

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

ИВАНОВ-53 ЕООД

Строителство на жилищни и нежилищни сгради

ИГЪЛ ТРАВЕЛ 62 ЕООД

Туристическа агентска и операторска дейност

ИНФОРМА 2002 ЕООД

Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации

ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Строителство на сгради и строителни съоръжения

МЕГАСОФТ СЕРВИЗ ООД

Ремонт на компютри и периферни устройства за тях

НИКСТАР ГРУП ЕООД

Производство на горно облекло, без работно

НИЯ ТРАВЕЛ - 2004 ООД

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВРАЦА - Предприятие

Научноизследователска и развойна дейност

Допълнителна информация - както за новите, така и за всички
членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта
на Палатата www.bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия ще открият бизнес среща в БТПП
Хърватската делегация включва представители на фирми от широк кръг сектори Още
Почетният консул на Естония в България посети БТПП
Ролята на почетните консули като важна част от инфраструктурата на междудържавните комуникации – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през март се подобрява
По-благоприятни мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност - ISO 18788:2015?
Отговор на този въпрос ще получите на организирания от БИС семинар на 8 април 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-монголски бизнес форум
5 април 2016, София Още
Конференция „Хармонизация на енергийната регулаторна рамка в Югоизточна Европа“
7 април 2016 г. в София, хотел Балкан Още