Брой 61 (1073), 29-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност - ISO 18788:2015?


Международният стандарт ISO 18788:2015 определя изискванията и дава насоки за организациите, извършващи или възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана. Той осигурява рамка за ефективно провеждане на дейностите за сигурност и управление на риска за бизнеса. Този стандарт следва общата структура, определена за всички стандарти за управление, включително и новото издание на ISO 9001:2015, което въвежда „мислене, основано на риска”, като отразява специфичните изисквания и очаквания на частната дейност за сигурност и охрана. Целите, които се постигат с прилагането му, са подобряване и осигуряване на последователни и предсказуеми дейности за безопасност и сигурност на клиентите. Обръща се специално внимание на новите потребности и очаквания на бизнеса, на все по-взискателните клиенти и на появата на нови технологии. Това дава основание на организациите да покажат на своите клиенти, че могат да предложат продукти и услуги с постоянно високо качество.

Стандартът е предназначен за ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството, служители на организации, занимаващи се с частна дейност за сигурност и охрана, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление. 

Семинарът ще даде отговор на следните въпроси:

  • Каква е структурата на стандарта и връзката с променената структура на стандарта ISO 9001:2015;
  • Какво означава „мислене, основано на риска”;
  • Как ще изглежда документацията на Вашата система за управление в съответствие с новите изисквания;
  • Как да планираме и въведем новите изисквания;
  • Какви обучения да планираме за персонала.

Участниците в семинара ще получат практически указания как да преминат успешно към изискванията на ISO 18788:2015, когато вече са сертифицирани по ISO 9001:2008. Всички участници ще получат диск с презентацията на лектора.

БИС ще изготви списък със стандарти в областта на системите за сигурност на обществото и гражданите, които участниците в семинара ще могат да закупят с отстъпка от цената на стандартите.

Такса за участие в семинара:                                         120 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:      96.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                           96.00 лв. с ДДС

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 07.04.2016 г.

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия ще открият бизнес среща в БТПП
Хърватската делегация включва представители на фирми от широк кръг сектори Още
Почетният консул на Естония в България посети БТПП
Ролята на почетните консули като важна част от инфраструктурата на междудържавните комуникации – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през март се подобрява
По-благоприятни мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност - ISO 18788:2015?
Отговор на този въпрос ще получите на организирания от БИС семинар на 8 април 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-монголски бизнес форум
5 април 2016, София Още
Конференция „Хармонизация на енергийната регулаторна рамка в Югоизточна Европа“
7 април 2016 г. в София, хотел Балкан Още