Брой 61 (1073), 29-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Българо-монголски бизнес форум


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, съвместно с Посолството на Република Монголия в България, организира Българо-монголски бизнес форум на 5 април 2016 г. /вторник/. Форумът ще се проведе в София в голяма зала на Министерство на икономиката на ул. Славянска №8, София и ще бъде открит от Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката, и Раднаа Бурмаа, министър  на храните  и земеделието на Монголия.

Между Република България и Монголия съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Въпреки това стокообменът между двете страни през последните години е незначителен по обем.

Активизиране на участието на българските МСП в икономическия обмен с Монголия следва да се търси главно чрез включването им в осъществяване на проекти в областта на информационните и комуникационните технологии, добивната промишленост, в инфраструктурното строителство, в енергетиката и ВЕИ, земеделието и производството на храни.

В рамките на форума се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи между монголски компании и заинтересовани български предприятия от следните сектори:  хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и минно-добивна промишленост.

Фирмите, които имат желание за участие, следва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 1 април  на e-mail : a.ivanova@sme.government.bg.  Участието е безплатно.

Приложение: Регистрационна форма, Предварителна програма

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия ще открият бизнес среща в БТПП
Хърватската делегация включва представители на фирми от широк кръг сектори Още
Почетният консул на Естония в България посети БТПП
Ролята на почетните консули като важна част от инфраструктурата на междудържавните комуникации – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през март се подобрява
По-благоприятни мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност - ISO 18788:2015?
Отговор на този въпрос ще получите на организирания от БИС семинар на 8 април 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-монголски бизнес форум
5 април 2016, София Още
Конференция „Хармонизация на енергийната регулаторна рамка в Югоизточна Европа“
7 април 2016 г. в София, хотел Балкан Още