Брой 61 (1073), 29-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът през март се подобрява


През март 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно. В сферата на услугите обаче се забелязва намаляване на позитивните очаквания, сочат разпространените днес данни на Националния статистически институт.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 2.9% в сравнение с февруари, в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната, посочени съответно от 54.8 и 29.8% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца

В строителството преобладават оптимистичните нагласи
През март бизнес климатът в строителството се увеличава с 2.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в строителството по-голямата част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Недостатъчното търсене в търговията на дребно
В търговията на дребно бизнес климатът нараства с 1.0 пункт спрямо февруари, заради по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с конкуренцията в бранша. През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното влияние на фактора "недостатъчно търсене", който измества на трето място фактора "несигурна икономическа среда".

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" през март намалява с 1.3 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото търсене на услуги мненията им са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия ще открият бизнес среща в БТПП
Хърватската делегация включва представители на фирми от широк кръг сектори Още
Почетният консул на Естония в България посети БТПП
Ролята на почетните консули като важна част от инфраструктурата на междудържавните комуникации – във фокуса на срещата Още
Нови членове на Палатата
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през март се подобрява
По-благоприятни мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Как да прилагаме новия стандарт за системи за управление на частната дейност за сигурност - ISO 18788:2015?
Отговор на този въпрос ще получите на организирания от БИС семинар на 8 април 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-монголски бизнес форум
5 април 2016, София Още
Конференция „Хармонизация на енергийната регулаторна рамка в Югоизточна Европа“
7 април 2016 г. в София, хотел Балкан Още