Брой 122 (1386), 29-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представители на Международния търговски арбитражен съд при Украинската палата посетиха БТПП


На посещение в БТПП бяха представители на Международния търговски арбитражен съд при Украинската търговско-промишлена палата - акад. Микола Селивон, председател, и проф. Галина Балюк, арбитър. Те проведоха работна среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов и ръководството на Арбитражния съд при БТПП - Благовест Пунев, председател, д-р Силви Чернев, почетен председател, и Ружа Иванова, зам.-председател.

По време на срещата беше обсъдено актуализирането на сътрудничеството между двата арбитража чрез подписване на нов договор за сътрудничество, отговарящ на новите реалности в двете страни. Подписването на договора е включено в програмата на мероприятието, посветено на 25-годишнината от създаването на Международния търговски арбитражен съд при УТПП, което ще се проведе на 14-15 септември 2017 г. Микола Селивон връчи официални покани за мероприятието на участниците в срещата.

Цветан Симеонов изтъкна предимствата на АС при БТПП и го определи като постижение в помощ на бизнеса за разрешаване на спорове по най-бързия и удобен начин. Той подчерта, че трябва да се предоставя възможност и на малките фирми да получават качествено правосъдие на достъпни цени.

Микола Селивон запозна българските си колеги с обема на работата на МТАС при УТПП, като подчерта, че по-нататъшното сътрудничество в областта на арбитража е във взаимен интерес и на двете арбитражни институции.

Гостите бяха запознати с действащата в АС при БТПП електронно-деловодна система.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на Международния търговски арбитражен съд при Украинската палата посетиха БТПП
Арбитражите при търговските палати на България и Украйна ще подпишат нов договор за сътрудничество Още
Търговско-икономическите отношения Израел–България – тема на среща в Палатата
БТПП разполага с конкретни оферти от израелски фирми, търсещи български стоки Още
Нови членове на Палатата
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Работодателите трябва да предприемат мерки за безопасна работа при червен и оранжев код за опасно време
Сигнали за работа при високи температури подават най-често работещите на закрито Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за храните
Специфичните изисквания към храните и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Още
Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа
Общият индикативен бюджет за четирите конкурса е 24 милиона евро Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство очаква предложения за вписване в „Златната книга“
До 31.08.2017 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на потребителите: обществени очаквания и мерки на Европейския парламент
Европейците нареждат защитата на потребителите сред основните приоритети на ЕС Още