Брой 190 (700), 03-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в партньорска среща по проект “V-Alert” в Белград


Среща на партньорите по проект “V-Alert”, финансиран по Програма за учене през целия живот, се проведе на 2-3 октомври в Белград. По проекта си партнират организации от Гърция, Кипър, Хърватия, Сърбия и България. БТПП е водеща организация на работен пакет 5, свързан с разработване на наръчник за управление на качеството, гарантиращ безпроблемното и успешно изпълнение на планираните дейности.

По време на срещата БТПП представи резултатите от проведени фокус групи, целящи да проучат нуждите на участниците от разработване на 3D виртуална учебна среда, която да симулира сценарии на възможни заплахи за сигурността на потребителя при ползване на онлайн информация. На базата на тези резултати проектът предвижда разработването на виртуална  учебна среда, насочена към различни целеви групи като ученици и учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели, служители на фирми, администрация. Основният подход, който ще се използва при създаване на средата, е "учене чрез правене" (“learning by doing”) като по този начин участниците в обучението ще повишат познанията си умения за преодоляване на различни рискове и заплахи при работа в интернет.

Виртуалната среда ще бъде готова до есента на 2015 г. и БТПП ще организира демонстрационни сесии по тестването й от представители на българския бизнес. Подробности за предстоящите сесии ще бъдат публикувани на страницата на Палтата и в Инфобизнес. Подробности за проекта може да намерите на: http://v-alert.eu/

За повече информация: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП, Наталия Дичева, тел.: 02 8117 416; E-mail: bcci_projects@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Контролен одит на дейността на БТПП по стандарт ISO 9001:2008
Резултатите показват нормално функциониране на системата, без необходимост от коригиращи действия Още
Посланикът на Турция посети БТПП
Н.Пр. Сюлейман Гьокче представи мащабни инфраструктурни проекти, изграждани в момента в Турция Още
БТПП участва в партньорска среща по проект “V-Alert” в Белград
По линия на проекта Палатата разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
Брокерско събитие за представяне и разработване на проектни идеи в сферата на цифровата и медийна индустрия по програма „Хоризонт 2020“
19-20 ноември 2014, Берлин – Бранденбург Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Стартира регистрацията за Наградите на БАИТ за 2014 г.
Една от новостите на тазгодишния конкурс – добавя се нова категория за „Развлекателен софтуер” Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенция по обществени поръчки: Зачестиха случаите на възложители, които нарушават реда за провеждане на предварителен контрол
Спазване на реда за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 1 милиард евро за телекомуникационни проекти са предвидени в Механизма за свързване на Европа
В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на проекта „Хоризонт“ призовава училищата да се справят с изключително трудния проблем, свързан с цифровите умения
Трудни за реализиране са създаването на „автентични“ възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Четвърти бизнес форум на Дунавския регион
6-7 ноември 2014, Стопанската камара на Австрия Още