Брой 190 (700), 03-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на проекта „Хоризонт“ призовава училищата да се справят с изключително трудния проблем, свързан с цифровите умения

Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и съобщителните технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес, според доклад, публикуван от Европейската комисия и New Media Consortium, организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща експерти в областта на образователните технологии. В първия по рода си Доклад на проекта „Хоризонт“ за Европа: издание за училищата за 2014 година се очертават тенденциите и технологичните развития, които могат да окажат въздействие върху образованието през следващите пет години. В него предизвикателствата пред европейските училища са разделени в три категории: „решими“, „трудни“ и „изключително трудни“.

Докладът отразява целите на инициативата „Отваряне на образованието“ на Комисията и се основава на данни, събрани от над 50 експерти от 22 европейски страни, Съвместния изследователски център на Комисията, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В него се казва, че са необходими спешни мерки за насърчаване на новаторството в класните стаи, за да можем да се възползваме от засиленото използване на социалните медии, образователните ресурси със свободен достъп и от развитието на основани на данни учене и оценяване.

В доклада се посочва, че интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението на учителите и подобряването на цифровите умения на учениците са решими проблеми. По-трудни за реализиране в краткосрочен план ще бъдат създаването на „автентични“ възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование. Най-големите, „изключително трудни“, предизвикателства включват необходимостта да се подобри преподаването на комплексно мислене и да се осигури включването на учениците в съвместното разработване на учебните дейности.

Панелът от експерти прогнозира, че до една година изчисленията в облак и таблетните компютри ще бъдат широко разпространени в много европейски училища, а ученето чрез компютърни игри и съчетаването на физическата и виртуалната среда ще бъдат неразделна част от преподаването през следващите две до три години. Експертите предполагат, че разработването на дистанционни и виртуални лаборатории и стратегии, които насърчават студентите да поемат активна роля в съвместното разработване на учебните дейности, може да отнеме до пет години.

Въпросите, повдигнати в доклада на проекта „Хоризонт“, ще бъдат предмет на допълнително обсъждане през декември в рамките на европейската конференция на високо равнище под надслов „Образованието в цифровата ера“, организирана съвместно от Европейската комисия и италианското председателство на Европейския съюз.

За повече информация: Научни изследвания в областта на ИКТ, използвани в образованието, уменията и образованието със свободен достъп

НОВИНИ ОТ БТПП
Контролен одит на дейността на БТПП по стандарт ISO 9001:2008
Резултатите показват нормално функциониране на системата, без необходимост от коригиращи действия Още
Посланикът на Турция посети БТПП
Н.Пр. Сюлейман Гьокче представи мащабни инфраструктурни проекти, изграждани в момента в Турция Още
БТПП участва в партньорска среща по проект “V-Alert” в Белград
По линия на проекта Палатата разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
Брокерско събитие за представяне и разработване на проектни идеи в сферата на цифровата и медийна индустрия по програма „Хоризонт 2020“
19-20 ноември 2014, Берлин – Бранденбург Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Стартира регистрацията за Наградите на БАИТ за 2014 г.
Една от новостите на тазгодишния конкурс – добавя се нова категория за „Развлекателен софтуер” Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенция по обществени поръчки: Зачестиха случаите на възложители, които нарушават реда за провеждане на предварителен контрол
Спазване на реда за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 1 милиард евро за телекомуникационни проекти са предвидени в Механизма за свързване на Европа
В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на проекта „Хоризонт“ призовава училищата да се справят с изключително трудния проблем, свързан с цифровите умения
Трудни за реализиране са създаването на „автентични“ възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Четвърти бизнес форум на Дунавския регион
6-7 ноември 2014, Стопанската камара на Австрия Още