Брой 190 (700), 03-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Над 1 милиард евро за телекомуникационни проекти са предвидени в Механизма за свързване на Европа


Високоскоростният достъп до интернет и иновационните цифрови услуги в трансевропейски мащаб е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова на откриването на информационен ден за популяризиране на възможностите за финансиране на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа. Тя припомни, че в средата на тази година стартира съвместната инициатива на Европейската комисия и Световната банка - „Свързани общности“, която представлява организационна рамка, за осигуряване на техническа помощ за получаване на достъп до финансиране и разработване на подходящи бизнес модели за внедряването на високоскоростни широколентови мрежи. Инициативата е насочена към местните власти, частния сектор и неправителствени организации.

В периода 2014 – 2020 г. Механизмът за свързване на Европа ще финансира проекти за около 33 милиарда евро, от които за сектор „Телекомуникации” са предвидени над 1 милиард евро, каза министър Ангелкова. По думите й, целта на информационния ден е да има по-активното участие на български общини и организации в процеса на кандидатстване за финансиране на проекти.

По време на събитието представители на Европейската комисия и Световната банка представиха инициативата „Свързани общности“ и конкретната процедура за кандидатстване. Чрез нея се подпомага развитието на широколентовите мрежи в регионите и градовете. Целта е да се набележат и подкрепят няколко иновативни пилотни проекти за разгръщане на високоскоростна широколентова инфраструктура, които да могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз. В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп и определят най-зрелите от тях, които ще имат приоритет при получаване на „техническа помощ“ чрез Механизма за свързване на Европа, в рамките на партньорството между Европейската комисия и Световната банка. С инициативата се създава общност на заинтересовани страни, която ще работи за намаляване на различията във високоскоростния широколентов достъп.

Всички публични или частни организации, работещи на местно, регионално или национално ниво, могат да представят проекти за широколентова инфраструктура.

За повече информация, може да се обръщате към  Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.

НОВИНИ ОТ БТПП
Контролен одит на дейността на БТПП по стандарт ISO 9001:2008
Резултатите показват нормално функциониране на системата, без необходимост от коригиращи действия Още
Посланикът на Турция посети БТПП
Н.Пр. Сюлейман Гьокче представи мащабни инфраструктурни проекти, изграждани в момента в Турция Още
БТПП участва в партньорска среща по проект “V-Alert” в Белград
По линия на проекта Палатата разработва 3D виртуална среда за Интернет-обучение Още
Брокерско събитие за представяне и разработване на проектни идеи в сферата на цифровата и медийна индустрия по програма „Хоризонт 2020“
19-20 ноември 2014, Берлин – Бранденбург Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Стартира регистрацията за Наградите на БАИТ за 2014 г.
Една от новостите на тазгодишния конкурс – добавя се нова категория за „Развлекателен софтуер” Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенция по обществени поръчки: Зачестиха случаите на възложители, които нарушават реда за провеждане на предварителен контрол
Спазване на реда за осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Над 1 милиард евро за телекомуникационни проекти са предвидени в Механизма за свързване на Европа
В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на проекта „Хоризонт“ призовава училищата да се справят с изключително трудния проблем, свързан с цифровите умения
Трудни за реализиране са създаването на „автентични“ възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Четвърти бизнес форум на Дунавския регион
6-7 ноември 2014, Стопанската камара на Австрия Още