Брой 212 (722), 04-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа"


Съвет GS1 България към БТПП участва в открития днес в Ница регионален форум "GS1 в Европа" 2014. Българската делегация включва членове на Бюрото и експерти и се ръководи от председателя на Бюрото на Съвет GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов.

Фокусът на форума, който продължава до 7 ноември, е крайният потребител и възможностите за удовлетворяване потребностите и предпочитанията му в условията на все по-широка употреба на уеб-базирани услуги и социални мрежи. 

Забележителният успех на социалните мрежи, форумите, блоговете и он-лайн поддръжката са показателни за все по-растящите потребности от информация. В тези условия за бизнеса непрекъснато растат традиционните предизвикателства за намаляване на разходите и увеличаване на ползите от усилията за печелене доверието на клиента. 

По време на Регионалния форум "GS1 в Европа" 2014  производители и търговци ще могат да обменят мнение относно бъдещото си виждане и да споделят идеи за максимално удоволетворяване на прогресивно растящите изисквания на потребителя от 21-ви век.

По традиция форумът предоставя възможност на експертите от 45-те Национални организации "GS1 в Европа" да споделят опит и най-добри практики от работата си през изминалата година. 

В програмата на събитието са предвидени обучения по различни направления на стандартите GS1, работни срещи по проекти, пленарни сесии и заседание на Борда на GS1 в Европа.  

Основни акценти в темите на обучението са качество на данните и постигане на устойчивостта им, електронен обмен на документи в търговията на дребно – от поръчката до плащането на каса, стандартно маркиране на медицински изделия и други. 

В планираните през седмицата срещи по проекти се открояват тези на групата по безопасност на потребителите и проследимост при храните; електронно правителство; прилагане на стандартите GS1 в банковия сектор; нови идентификатори и символи за кодиране на информация. 

С особен интерес се очакват пленарните сесии по различните проекти на GS1 Европа и дискусии по проектите директно със спонсорите и мениджърите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с фирми, участващи в изложението „Доверете се на българското“
Според изложителите най-сериозните затруднения са в експортната реализация на продукцията Още
Представители на Асоциацията на иракските бизнесмени се срещнаха с български предприемачи
Като основна пречка за развитие на бизнеса с Ирак бе посочена сигурността Още
GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа"
В центъра на вниманието е потребителят на 21-ви век, в условия на нарастващи уеб-базирани услуги и социални мрежи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
Кампанията ще обхване градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, Велико Търново и София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Ще бъдат посетени изложения в Истанбул, Бурса и Измир Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
Създава се обща рамка за взаимодействие и обмен на информация при функционирането на системата Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Нанотехнологичният клъстер и териториалното разпределение на нано-индустрията в Япония
Доклад, изготвен от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, октомври 2014 г.. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет "Материалодобавно производство"
Материалодобавното производство (технология, известна още като „3D принтиране”) е свързано с приложения в ключови високотехнологични сектори на индустрията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация
Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната Още