Брой 212 (722), 04-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация


Според есенната прогноза на Европейската комисия икономическият растеж до края на годината както в ЕС, така и в еврозоната, ще бъде слаб. Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната. Според прогнозата растежът ще се увеличи бавно през 2015 г. — съответно до 1,5% и 1,1%, на фона на нарастващото външно и вътрешно търсене. Очаква се през 2016 г. икономическата активност да се ускори до съответно 2,0% и 1,7% благодарение на укрепването на финансовия сектор (вследствие на цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка, и на продължаващия напредък в изграждането на банковия съюз), както и на ефекта от неотдавнашните структурни реформи.

Възстановяването на икономиката, което започна през второто тримесечие на 2013 г., остава нестабилно, а икономическата динамика в много държави членки все още е слаба. Доверието е по-ниско, отколкото през пролетта, което отразява нарастващите геополитически рискове и по-неблагоприятните перспективи пред световната икономика. Въпреки благоприятните финансови условия икономическото възстановяване през 2015 г. ще бъде бавно. Това отразява постепенното отшумяване на последиците от кризата — все още високите равнища на безработица и дългове и слабото използване на капацитета. Цялостната оценка, извършена неотдавна от Европейската централна банка, допринесе за намаляване на несигурността относно стабилността на банковия сектор, а подобряването на условията на финансиране би трябвало да допринесе за съживяването на икономическата активност. Очаква се през 2016 г. повишаването на вътрешното и външното търсене и продължаването на много гъвкавата парична политика, свързана с ниски разходи за финансиране, да доведе до още по-голямо засилване на икономическата активност.

Според прогнозата значителните разлики между страните от ЕС по отношение на темповете на растеж ще се запазят и през 2014 г. — от -0,7% (Хърватия) до 4,6% (Ирландия). Очаква се през следващите две години тези различия да намалеят. Според прогнозите за 2015 г. и 2016 г. всички страни от ЕС ще отбележат положителен растеж. Тогава би трябвало да се усети по-силно и забавеният ефект от вече осъществените структурни реформи.

Пълната информация  ТУК

Данните и анализът за България ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с фирми, участващи в изложението „Доверете се на българското“
Според изложителите най-сериозните затруднения са в експортната реализация на продукцията Още
Представители на Асоциацията на иракските бизнесмени се срещнаха с български предприемачи
Като основна пречка за развитие на бизнеса с Ирак бе посочена сигурността Още
GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа"
В центъра на вниманието е потребителят на 21-ви век, в условия на нарастващи уеб-базирани услуги и социални мрежи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
Кампанията ще обхване градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, Велико Търново и София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Ще бъдат посетени изложения в Истанбул, Бурса и Измир Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
Създава се обща рамка за взаимодействие и обмен на информация при функционирането на системата Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Нанотехнологичният клъстер и териториалното разпределение на нано-индустрията в Япония
Доклад, изготвен от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, октомври 2014 г.. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет "Материалодобавно производство"
Материалодобавното производство (технология, известна още като „3D принтиране”) е свързано с приложения в ключови високотехнологични сектори на индустрията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация
Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната Още