Брой 212 (722), 04-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България. С проекта на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България се създава обща рамка за взаимодействието и обменът на информация при функционирането на системата на територията на Република България. Определя се структурата на системата, реда за изготвянето и получаването на уведомления (нотификации), реда за получаване на оценка на риска, научни становища или анализи по нотификации.

В Министерство на земеделието и храните, в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ е създадено и функционира национално звено за контакт на Република България, което подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането и прилагането на политиката в обхвата на Системата.

Звена за контакт по Системата съгласно чл. 30б, ал. 2 от  Закона за храните са Министерство на здравеопазването и Българска агенция по безопасност на храните.   

В проекта на наредба е включена и Интегрираната компютризирана ветеринарна система TRACES, която е елемент от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Чрез система TRACES се създават нотификации на граничните инспекционни пунктове на Европейския съюз, за храни от животински произход, чието валидиране се извършва чрез системата RASFF.

Като член на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи на Европейския съюз (RASFF), Република България има задължението, произтичащо от изискванията на европейското законодателство да информира Европейската комисия:

1. за предприети мерки за ограничаване разпространението на храни и/или фуражи, които представляват риск за здравето на хората или животните, като предоставя доказателствата по конкретни нотификации;

2. за всеки случай на отхвърляне на границата на контейнер, партида или товар с храни или фуражи, свързан с пряк или косвен риск за здравето на човека и/или животните;

3. когато фураж, включително предназначен за животни, които не се отглеждат за производство на храни, представлява сериозен риск за здравето на човека и/или животните, или за околната среда.

С приемането на Наредбата, се очаква:

1. да бъдат изпълнени изискванията на  Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за установяване на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи

2. да се изпълнят изискванията на Закона за храните, където е предвиден редът за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178 /2002 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за  създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Обществените консултации продължават до 16 ноември 2014 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с фирми, участващи в изложението „Доверете се на българското“
Според изложителите най-сериозните затруднения са в експортната реализация на продукцията Още
Представители на Асоциацията на иракските бизнесмени се срещнаха с български предприемачи
Като основна пречка за развитие на бизнеса с Ирак бе посочена сигурността Още
GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа"
В центъра на вниманието е потребителят на 21-ви век, в условия на нарастващи уеб-базирани услуги и социални мрежи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
Кампанията ще обхване градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, Велико Търново и София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Ще бъдат посетени изложения в Истанбул, Бурса и Измир Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
Създава се обща рамка за взаимодействие и обмен на информация при функционирането на системата Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Нанотехнологичният клъстер и териториалното разпределение на нано-индустрията в Япония
Доклад, изготвен от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, октомври 2014 г.. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет "Материалодобавно производство"
Материалодобавното производство (технология, известна още като „3D принтиране”) е свързано с приложения в ключови високотехнологични сектори на индустрията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация
Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната Още