Брой 212 (722), 04-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Предложение на CEN за нов технически комитет "Материалодобавно производство"


Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) предлага на CEN да се създаде нов технически комитет Additive manufacturing [Материалодобавно производство] с цел разработване на серия от стандартизационни документи в областта на материалодобавното производство – технология, известна още като „3D принтиране”.

През февруари 2014 г. програмата за научни изследвания в областта на материалодобавното производство „SASAM” потвърди необходимостта от разработването на европейски стандарти, които да подпомогнат индустриалното внедряване на материалодобавното производство като възможност за развитие на иновациите и икономически растеж на европейската индустрия. В подкрепа на това становище документ на европейската платформа за развитие на материалодобавното производство също подчертава, че липсата на европейски стандарти ограничава прилагането на материалодобавното производство в ключови високотехнологични сектори на индустрията като самолетната, авиационно-космическата, стоматологичната и медицинската индустрии.

Основна цел на комитета ще бъде разработването на серия от стандартизационни документи, определящи изисквания по отношение на отделните процеси на материалодобавното производство, процедурите на изпитване, параметри, свързани с качеството, въпроси за опазване на околната среда, както и създаване на терминологични стандарти в областта.

Предложеният нов технически комитет ще има 3 основни задачи:

  • Да предоставя пълен набор от европейски стандарти, част от които ще бъдат създадени на база на международни стандартизационни документи.
  • Да засили връзката между европейските изследователски програми в областта на материалодобавното производство и стандартизацията.
  • Да осигури прозрачност на европейската стандартизация в областта на материалодобавното производство.

Всяка заинтересована страна може да представи становище по предложението до 30.12.2014 г. на експерт Елена Георгиева, e-mail: elena.georgieva@bds-bg.org, тел. 02/8174 594.

За повече информация тук

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с фирми, участващи в изложението „Доверете се на българското“
Според изложителите най-сериозните затруднения са в експортната реализация на продукцията Още
Представители на Асоциацията на иракските бизнесмени се срещнаха с български предприемачи
Като основна пречка за развитие на бизнеса с Ирак бе посочена сигурността Още
GS1 България участва в Регионален форум на "GS1 в Европа"
В центъра на вниманието е потребителят на 21-ви век, в условия на нарастващи уеб-базирани услуги и социални мрежи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
Кампанията ще обхване градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, Велико Търново и София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Ще бъдат посетени изложения в Истанбул, Бурса и Измир Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
Създава се обща рамка за взаимодействие и обмен на информация при функционирането на системата Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Нанотехнологичният клъстер и териториалното разпределение на нано-индустрията в Япония
Доклад, изготвен от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, октомври 2014 г.. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за нов технически комитет "Материалодобавно производство"
Материалодобавното производство (технология, известна още като „3D принтиране”) е свързано с приложения в ключови високотехнологични сектори на индустрията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Есенна икономическа прогноза 2014: Бавно възстановяване с много ниска инфлация
Като цяло за 2014 г. се очаква растежът на реалния БВП да достигне 1,3% в ЕС и 0,8% в еврозоната Още