Брой 238 (998), 09-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти

По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП в Палатата се проведе кръгла маса на тема: „Иновации в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти”. Участваха над 30 представители на научните среди, на браншови организации, на Министерство на икономиката, на Камарата на архитектите, строителни предприемачи, брокери на недвижими имоти, журналисти. Дискусията бе открита от Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ. Приветствие от името на Съюза на архитектите в България направи арх. Георги Бакалов, председател на съюза. Той демонстрира пред участниците в Кръглата маса и „Иновативни еко решения в архитектурата  2015”

Бяха презентирани и следните пет доклада:

След презентациите бе проведена и едночасова дискусия, в която участваха арх.Валери Левиев, управител на Агенция за недвижими имоти „Елтаконсулт”, инж.Александър Банев, председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, Лъчезар Искров, член на ИС на БТПП, бивш председател на НСНИ, д-р Марко Димитров, зам.-председател на Камарата на инсталаторите,  Ваня Атанасова от Министерство на икономиката и др.

Преди кръглата маса СИРТ проведе годишното си Общо събрание, на което бе актуализиран правилника на съвета, в съответствие с указанията на ИС на БТПП, бяха допълнени критериите за участие и бяха избрани трима нови членове на Комисията за оценка на конкурсите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2015 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи резултатите от проучването на Европалати - „Европейски икономически преглед 2016“
Има умерен оптимизъм в българските компании за 2016 година Още
Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти
Фокусът бе поставен на архитектурни решения с минимални енергийни разходи и устойчиви модели за градско развитие Още
GS1 България участва в заседание на Борда на GS1 Европа
За постигането на единни хармонизирани решения и по-висока ефективност организацията ще залага все повече на споделянето и внедряване на добри практики Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция по проект CONVET
Разработен е он-лайн инструмент, който илюстрира разликите в изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение.. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът за ЕС нараства с 9.2% за деветмесечието
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 69.4% от износа за държавите-членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за бенефициентите по оперативните програми „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“
Срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните от бенефициентите проекти, е 31.12.2015 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС
Предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на един и същ набор от договорни правила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN