Брой 238 (998), 09-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Износът за ЕС нараства с 9.2% за деветмесечието


През първите девет месеца на годината износът на български стоки за страните от Европейския съюз нараства с 9.2% спрямо същия период на 2014 г. Експортът за този период достига 21.7 млрд. лева, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Само през септември износът за ЕС се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е за 2.485 млрд. лева.

На годишна база вносът на България от ЕС през деветте месеца се увеличава с 5.9% и е за 24.3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През септември само вносът намалява с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.673 млрд. лв.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за деветте месеца е отрицателно и е на стойност 2.5 млрд. лв.

Най-големият ръст на износа е в секторите "Химични вещества и продукти" (22%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (20.8%). Спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (5.4%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (22.5%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (24.7%).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи резултатите от проучването на Европалати - „Европейски икономически преглед 2016“
Има умерен оптимизъм в българските компании за 2016 година Още
Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти
Фокусът бе поставен на архитектурни решения с минимални енергийни разходи и устойчиви модели за градско развитие Още
GS1 България участва в заседание на Борда на GS1 Европа
За постигането на единни хармонизирани решения и по-висока ефективност организацията ще залага все повече на споделянето и внедряване на добри практики Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция по проект CONVET
Разработен е он-лайн инструмент, който илюстрира разликите в изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение.. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът за ЕС нараства с 9.2% за деветмесечието
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 69.4% от износа за държавите-членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за бенефициентите по оперативните програми „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“
Срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните от бенефициентите проекти, е 31.12.2015 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС
Предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на един и същ набор от договорни правила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN