Брой 238 (998), 09-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Финална конференция по проект CONVET


В края на ноември във Валенсия, Испания се проведе заключителната конференция по проект CONVET - Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за признаване на квалификации в строителния сектор, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор. Проектът е съфинансиран от програма „Учене през целия живот“, подпрограма „Леонардо да Винчи“.

Бяха представени резултатите от работата на партньорите през последните 24 месеца за определяне на възможността за трансфер на кредити в областта на професионалното образование в строителния сектор, както и да се насърчи мобилността чрез трансфер на иновативна методология. В строителния сектор в различните страни на ЕС изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение са различни. С разработения он-лайн инструмент всеки желаещ може да види разликите в четирите страни, за които е разработен този инструмент, да се запознае по-подробно със системата за трансфер на кредити и много друга практическа информация. Сайтът http://con-vet.eu/ е достъпен на пет езика.

Освен участници от партньорите по проекта от пет страни, в конференцията присъстваха и представители на регионални и местни власти, образователни институции и фирми от строителния бранш от регион Валенсия. Беше споделен опитът на Испания в професионалното обучение в строителния сектор, демонстрирани бяха интересни практически помагала, разработени специално за това. Фирмите дадоха много идеи как образованието да се доближи до изискванията на пазара на труда и декларираха готовността си да се включат в подпомагането на процеса. В рамките на конференцията беше споделен и опита на Испания в областта на рехабилитацията на сгради, който е достатъчно интересен, като се има предвид, че страната е покрита с множество архитектурни паметници.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи резултатите от проучването на Европалати - „Европейски икономически преглед 2016“
Има умерен оптимизъм в българските компании за 2016 година Още
Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти
Фокусът бе поставен на архитектурни решения с минимални енергийни разходи и устойчиви модели за градско развитие Още
GS1 България участва в заседание на Борда на GS1 Европа
За постигането на единни хармонизирани решения и по-висока ефективност организацията ще залага все повече на споделянето и внедряване на добри практики Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция по проект CONVET
Разработен е он-лайн инструмент, който илюстрира разликите в изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение.. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът за ЕС нараства с 9.2% за деветмесечието
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 69.4% от износа за държавите-членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за бенефициентите по оперативните програми „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“
Срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните от бенефициентите проекти, е 31.12.2015 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС
Предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на един и същ набор от договорни правила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN