Брой 238 (998), 09-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 България участва в заседание на Борда на GS1 Европа


В Тел Авив се провежда 4-то за годината редовно заседание на Борда на  GS1 Европа. Домакин е GS1 Израел, а в заседанието участват представителите на 47 страни, членове на европейската организация, между които и България.

Сред по-важните теми в дневния ред са обсъждане на етапите от реализацията на активните проекти за 2015 г. и приемане на план-програма за 2016 г.

Във фокуса на дейността на организацията през следващата година остават:

  • внедряването на стандартите GS1 с цел постигане на по-ефективна проследимост на продукти и повишаване безопасността на потребителите;
  • осигуряване на високо качество на информацията за продуктите за крайните клиенти;
  • прилагане на стандартите в омниканалната търговия за еднозначна идентификация при онлайн покупки и доставки до вратата на купувача.

За успешното изпълнение на тези задачи, постигането на единни хармонизирани решения и по-висока ефективност организацията ще залага все повече на споделянето и внедряване на добри практики в сътрудничество между Националните организации от „GS1  Европа”, Международната организация GS1, както европейските институции и асоциации на производители и търговци.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи резултатите от проучването на Европалати - „Европейски икономически преглед 2016“
Има умерен оптимизъм в българските компании за 2016 година Още
Дискусия в БТПП за иновациите в архитектурата, строителството и търговията с недвижими имоти
Фокусът бе поставен на архитектурни решения с минимални енергийни разходи и устойчиви модели за градско развитие Още
GS1 България участва в заседание на Борда на GS1 Европа
За постигането на единни хармонизирани решения и по-висока ефективност организацията ще залага все повече на споделянето и внедряване на добри практики Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция по проект CONVET
Разработен е он-лайн инструмент, който илюстрира разликите в изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение.. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът за ЕС нараства с 9.2% за деветмесечието
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 69.4% от износа за държавите-членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Важно за бенефициентите по оперативните програми „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“
Срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните от бенефициентите проекти, е 31.12.2015 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС
Предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на един и същ набор от договорни правила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN