Брой 199 (1957), 17-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стандартите на GS1 – водещи в посрещане нуждите на електронната търговия в света


Преди повече от 45 години водещи представители на индустрията се събират да обсъдят възможност, как да се оптимизира обслужването на клиентите в търговските обекти и ни дават това, което днес наричаме GS1 баркод. В днешно време приложението на стандартите GS1 се свързва с дигиталния "близнак" на продукта, омниканална търговия, блокчейн, IoT, проследимост и др. В контекста на съвременните тенденции и нужди на индустрията във фокуса на GS1 e развитието  на Глобални регистри, в т.ч. регистър за глобални фирмени префикси (GCP bank), регистър на GTIN-ните/баркод на продукта и функционалност GS1 Activate, която активира издадените от съответната Национална организация GS1 идентификационни номера. Това бе  темата на първата пленарна сесия през днешния, втори ден на Форума в Милано.

GS1 стандартите са разпознаваеми и като съществен инструмент от институциите и икономическите оператори в борбата с нелегалната търговия с тютюневи изделия. В работната среща бяха обсъдени резултати от стартиралата през май 2019г. Европейска система за проследимост на тютюневи изделия. На ниво вторично хранилище на данни за проследимост  предстои проверка, доколко предоставените от отделните национални ID issuers решения отговарят на изискванията на регулацията.

В сесия за ангажираността на GS1 с маркетплейс платформите отново бе подчертана нуждата от уникалната идентификация на продуктите, което помага за по-добрата връзка на физическия продукт с дигиталната информация за него, по-добри резултати при търсене на продукти, по-добро управление на данните за продуктите, автоматизиране на процесите и намаляване на броя на върнатите и загубени доставки. Необходимо е данните да се въвеждат от един оператор, който да гарантира тяхното качество, каквато услуга се предлага и от GS1 България.

В пленарна сесия за Глобален модел на данни (Global data model) беше представена структурата на модела, който съдържа основни атрибути, необходими за верификация на продукта, но включва и глобални, регионални и локални атрибути, които са необходими за търговските отношения и за по-добра информираност на крайния потребител. Използването на този модел ще увеличи ефективността при споделяне на данни между търговските партньори, както и при споделяне в електронни платформи, ще доведе до намаляване на разходите и повишаване на качеството на информацията, ще позволи по-бързо достигане на новите продукти до пазара. Тези изводи могат да се направят от изказванията на лекторите, сред които: Кари Алдредже, партньор в Маккинзи; Андреа Шлосарек, директор на управление на основни данни, Метро АД; Хелене Бернхард, ръководител продуктова информация, Нестле; Марк Матюс, вицепрезидент Уолмарт.

Повече информация за глобалния модел за хранителните продукти може да бъде получен от GS1 България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите на GS1 – водещи в посрещане нуждите на електронната търговия в света
Ангажираност на GS1 с маркетплейс платформите Още
Продължава партньорството на БТПП със сродни организации от Италия
Целта е насърчаване на икономическото взаимодействие между български и италиански бизнес партньори Още
Предстоящо посещение от Търговско-промишлената палата на Южен Лондон
В периода 20 – 24 октомври 2019г. Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Областите на юг и на север от София – различни проблеми, различни решения?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници“: планирана неработоспособност на информационните системи на Агенцията
В периода от 18.00 часа на 18.10.2019 г. до 20.00 часа на 20.10.2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
Включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност
Понастоящем ЕС разполага с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави Още
Започва работа Европейският орган по труда
Дейности относно трудовата мобилност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт Още