Брой 199 (1957), 17-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност


Въпреки трудния икономически климат в световен план, европейските предприятия продължиха пълноценно да използват възможностите, предоставяни от търговската мрежа на Европейския съюз, която е най-голямата в света. Съгласно публикувания годишен доклад на Европейската комисия за изпълнението на търговските споразумения, през 2018 г. тази мрежа е обхващала 31% от търговския обмен в Европа, като се предвижда значително нарастване (до почти 40 %), тъй като още търговски споразумения ще влязат в сила. Като цяло търговията представлява 35 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС.

През 2018 г. износът за и вносът в държави партньори по търговските споразумения показаха положително развитие, с продължаващ растеж от съответно 2 % и 4,6 %, с високи резултати при износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Разширяващата се мрежа на ЕС от търговски споразумения създава икономически възможности за работниците в Европа, с над 36 милиона работни места, подкрепени чрез износа извън ЕС. ЕС регистрира излишък от 84,6 млрд. евро при търговията със стоки с партньорите си по търговските споразумения в сравнение с цялостния търговски дефицит с останалата част от света в размер на около 24 млрд. евро.

При разглеждането на конкретни сектори в различните споразумения в доклада за 2018 г. се установява, че:

  • износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС за търговски партньори е продължил да нараства, отбелязвайки общо увеличение с 2,2 % в сравнение с предходната година. Износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост за Южна Корея също е нараснал с 4,8 %. Може да се отбележи и износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост за Грузия, Молдова и Украйна, който се е увеличил с 11 % в сравнение с 2017 г.;
  • износът на промишлени стоки на ЕС също се е увеличил с общо 2 %, като по-силно нарастване е установено при химикалите (2,5 %), минералните продукти (6 %) и неблагородните метали (4,4 %).

Например, както се посочва в доклада, при едно от последните търговски споразумения — търговското споразумение между ЕС и Канада, през първата пълна календарна година (2018 г.) от изпълнението му:

  • двустранната търговия със стоки е нараснала с 10,3 %, а излишъкът на ЕС в търговията с Канада се е увеличил с 60 %;
  • износът на стоки от ЕС за Канада е нараснал с 15 % (или 36 млрд. евро в допълнителни приходи от износ), особено в секторите, в които вносните мита преди това са били високи, например фармацевтични продукти (увеличение с 29 %), машини (увеличение с 16 %) или органични химикали (увеличение със 77 %); 
  • износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС за Канада (представляващ 9 % от общия износ на ЕС) се е увеличил със 7 %.

Освен това, след задълбочени дискусии в съвместните комитети, създадени в рамките на различните търговски споразумения, няколко държави партньори премахнаха пречките пред търговията, позволявайки на повече предприятия от ЕС да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от тези споразумения. Датските и нидерландските земеделски стопани, например, ще могат да изнасят говеждо месо за Южна Корея, докато Полша и Испания ще имат възможност да изнасят птиче месо за Южна Африка.

В доклада се разглежда и въздействието на разпоредбите, включени в специалните глави за „Търговия и устойчиво развитие“, които са част от всички сключени напоследък търговски споразумения на ЕС. Целта на тези глави е сътрудничеството с търговските партньори, за да се прилагат международните правила в областта на труда и околната среда съгласно заложеното в многостранни споразумения в областта на околната среда или в конвенциите на Международната организация на труда (МОТ). Последните постижения преди влизането в сила на съответните споразумения включват ратифицирането от страна на Мексико и Виетнам на Конвенция № 98 на МОТ за правото на организиране и на колективно договаряне. Споразуменията с Виетнам, Япония, Сингапур, Меркосур и Мексико включват също така засилени ангажименти за ефективно изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

През 2018 и 2019 г. ЕС предприе и няколко действия за правоприлагане в рамките на търговските си споразумения, включително по отношение на трудовите стандарти. Наред с други примери ЕС поиска създаването на група, тъй като Южна Корея не ратифицира конвенциите на МОТ относно правата на работниците, по-специално свободата на сдружаване и колективното договаряне.

В същото време в доклада се подчертава необходимостта от увеличаване на усилията, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, за повишаване на осведомеността относно възможностите, които предлагат търговските споразумения, както и засилване на действията за правоприлагане, така че споразуменията да дават очакваните резултати. 

Докладът ще бъде подложен на обсъждане от Европейския парламент и представителите на държавите членки в Съвета.

 Контекст

Понастоящем ЕС разполага с най-голямата търговска мрежа в света, с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави. Видовете търговските споразумения на ЕС включват:

  • споразумения „от първо поколение“, т.е. споразумения, които са сключени преди 2006 г. и са съсредоточени върху премахването на митата;
  • споразумения „от второ поколение“, които включват и нови области, като правата върху интелектуална собственост, услугите и устойчивото развитие;
  • задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, чрез които се създават по-силни икономически връзки между ЕС и съседните държави;
  • споразумения за икономическо партньорство (СИП), насочени към нуждите от развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

 

За повече информация

Основни факти

Годишен доклад за изпълнението на търговските споразумения

Работен документ на службите на комисията

Търговската политика на ЕС в действие

Годишен доклад за изпълнението на търговските споразумения на ЕС - български (67.35 kB - PDF) 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите на GS1 – водещи в посрещане нуждите на електронната търговия в света
Ангажираност на GS1 с маркетплейс платформите Още
Продължава партньорството на БТПП със сродни организации от Италия
Целта е насърчаване на икономическото взаимодействие между български и италиански бизнес партньори Още
Предстоящо посещение от Търговско-промишлената палата на Южен Лондон
В периода 20 – 24 октомври 2019г. Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Областите на юг и на север от София – различни проблеми, различни решения?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници“: планирана неработоспособност на информационните системи на Агенцията
В периода от 18.00 часа на 18.10.2019 г. до 20.00 часа на 20.10.2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
Включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност
Понастоящем ЕС разполага с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави Още
Започва работа Европейският орган по труда
Дейности относно трудовата мобилност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт Още