Брой 199 (1957), 17-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Започва работа Европейският орган по труда


С церемония по откриването и първо заседание на своя управителен съвет, състояла се вчера, 16 октомври, започва дейността си Европейският орган по труда. Това е две години, след като идеята за такъв орган беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза за 2017 г. пред Европейския парламент.

Управителният съвет на органа по труда се състои от представители на държавите членки, Комисията, социалните партньори на равнището на ЕС, Европейския парламент, както и наблюдатели от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и други агенции на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси. На 17 октомври те ще се срещнат за първи път и ще приемат необходимите решения, за да може органът по труда да заработи, както и ще споделят своите мнения относно началната работна програма.

Контекст
 
Около 17,5 милиона европейски граждани понастоящем живеят или работят в друга държава от ЕС, което е двойно повече, отколкото преди десет години. В същото време милиони предприятия извършват трансгранична дейност. Европейският съюз е изработил значително по обем законодателство, с което се уреждат различни аспекти на мобилността, като то беше преработено и подобрено през последните години от Комисията „Юнкер“. По-специално ЕС вече преразгледа правилата относно командироването на работници, за да включи принципа на равно заплащане за еднакъв труд, а понастоящем работи за приемането на окончателно споразумение относно предложеното изменение на правилата за координация на системите за социална сигурност. За да се улесни прилагането на правилата, настоящата Комисия предложи да се създаде нов орган като начин за укрепване на структурираното сътрудничество и обмен между компетентните национални органи. Европейският орган по труда има следните цели: да улеснява достъпа до информация за правата и задълженията във връзка с трудовата мобилност, както и до услуги от значение за тях; да улеснява сътрудничеството между държавите членки при прилагането на правото на Съюза, попадащо в обхвата на неговата компетентност, включително да улеснява съгласувани и съвместни инспекции, в това число и чрез противодействие на недекларирания труд; да действа като медиатор и да улеснява намирането на решения в случаи на трансгранични спорове.
 
Дейностите на Европейския орган по труда засягат правилата относно трудовата мобилност: свободното движение на работници и командироването на работници, координацията на системите за социална сигурност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт. На равнището на ЕС няма да бъдат създадени нови компетенции и държавите членки ще запазят своите пълни правомощия за прилагане на правилата за труда и социалната сигурност. Добавена стойност на органа по труда произтича от факта, че той ще улесни сътрудничеството между държавите членки, ще рационализира съществуващите структури и ще осигури оперативна подкрепа, като гарантира по-ефикасно прилагане на правилата. Така ще могат да се възползват и гражданите, и предприятията и националните органи. По отношение по-специално на националните органи органът по труда ще подобри оперативното сътрудничество в областта на трудовата мобилност, като ще представлява постоянна структура на ЕС, която се гради на националните служители за връзка, командировани от държавите членки в Европейския орган по труда. Той ще даде възможност също така за обединяването на ресурси за съвместни дейности, като например организирането на съвместни инспекции или обучение на национални служители за работа с трансгранични случаи. 
НОВИНИ ОТ БТПП
Стандартите на GS1 – водещи в посрещане нуждите на електронната търговия в света
Ангажираност на GS1 с маркетплейс платформите Още
Продължава партньорството на БТПП със сродни организации от Италия
Целта е насърчаване на икономическото взаимодействие между български и италиански бизнес партньори Още
Предстоящо посещение от Търговско-промишлената палата на Южен Лондон
В периода 20 – 24 октомври 2019г. Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Областите на юг и на север от София – различни проблеми, различни решения?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите
Намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция „Митници“: планирана неработоспособност на информационните системи на Агенцията
В периода от 18.00 часа на 18.10.2019 г. до 20.00 часа на 20.10.2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието
Включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност
Понастоящем ЕС разполага с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави Още
Започва работа Европейският орган по труда
Дейности относно трудовата мобилност, както и специалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт Още